TIN TỨC

Người thanh niên Mông mạnh dạn đưa cây dong riềng lên núi

Cập nhật lúc: 25/12/2012

Năm 2012 là năm đầu tiên huyện Pác Nặm tiến hành trồng đại trà cây Dong riềng với diện tích trên 140ha. Trong số các hộ đăng ký thực hiện có một hộ đồng bào Mông quyết tâm đưa cây dong riềng về trồng trên núi với mong muốn giản dị là làm mô hình để cho bà con trong thôn thấy được hiệu quả thực tế của cây dong riềng, từ đó mở rộng diện tích trồng trong vụ sau để phát triển kinh tế, thoát khỏi đói nghèo. Đó là anh thanh niên Hừ A Lự ở thôn Cốc Lào, xã Giáo Hiệu.

Xem tiếp

Cập nhật lúc: 25/12/2012

Năm 2012 là năm đầu tiên huyện Pác Nặm tiến hành trồng đại trà cây Dong riềng với diện tích trên 140ha. Trong số các hộ đăng ký thực hiện có một hộ đồng bào Mông quyết tâm đưa cây dong riềng về trồng trên núi với mong muốn giản dị là làm mô hình để cho bà con trong thôn thấy được hiệu quả thực tế của cây dong riềng, từ đó mở rộng diện tích trồng trong vụ sau để phát triển kinh tế, thoát khỏi đói nghèo. Đó là anh thanh niên Hừ A Lự ở thôn Cốc Lào, xã Giáo Hiệu.

Xem tiếp

Cập nhật lúc: 25/12/2012

Mặc dù là huyện nghèo, còn nhiều khó khăn nhưng tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, huyện Pác Nặm có 2 xã: Giáo Hiệu và Bộc Bố đăng ký trở thành xã nông thôn mới vào năm 2015. Hiện nay, cùng với xã Bộc Bố, xã Giáo Hiệu đang nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm đảm bảo mục tiêu xây dựng thành công xã nông thôn mới theo kế hoạch đề ra.

Xem tiếp

Cập nhật lúc: 25/12/2012

Mặc dù là huyện nghèo, còn nhiều khó khăn nhưng tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, huyện Pác Nặm có 2 xã: Giáo Hiệu và Bộc Bố đăng ký trở thành xã nông thôn mới vào năm 2015. Hiện nay, cùng với xã Bộc Bố, xã Giáo Hiệu đang nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm đảm bảo mục tiêu xây dựng thành công xã nông thôn mới theo kế hoạch đề ra.

Xem tiếp

Sign In
CỔNG TTĐT BẮC KẠN – Xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm
Địa chỉ: Xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm - Điện thoại: 0281.3893.016
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này./.