Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm
Họ và tên người đại diện: Dương Văn Bằng
Chức vụ: Chủ tịch UBND xã
Điện thoại: 0281.3893.016
Sign In
CỔNG TTĐT BẮC KẠN – Xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm
Địa chỉ: Xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm - Điện thoại: 0281.3893.016
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này./.