Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Xã Cao Tân, huyện Pác Nặm
Họ và tên người đại diện: Ma Văn Tựu
Chức vụ: Chủ tịch UBND xã
Điện thoại: 0943.916. 431
Sign In
CỔNG TTĐT BẮC KẠN – Xã Cao Tân, huyện Pác Nặm
Địa chỉ: Xã Cao Tân, huyện Pác Nặm
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này./.