Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Xã An Thắng, huyện Pác Nặm
Họ và tên người đại diện: Cà Văn Thuật
Chức vụ: Chủ tịch UBND xã
Điện thoại: 0281.3509.825
Sign In
CỔNG TTĐT BẮC KẠN – Xã An Thắng, huyện Pác Nặm
Địa chỉ: Xã An Thắng, huyện Pác Nặm - Điện thoại: 0281.3509.825
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này./.