Thông tin liên hệ
PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - HUYỆN PÁC NẶM
Địa chỉ: Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm
Họ và tên người đại diện: Lê Thị Lương
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng
Điện thoại: 02093.509.747    
Email:<a href="mailto:luonglt.pn@backan.gov.vn">luonglt.pn@backan.gov.vn</a>
Sign In
CỔNG TTĐT BẮC KẠN – phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện Pác Nặm
Địa chỉ: Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm - Điện thoại: 3.509.747   
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này./.