Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

VĂN BẢN MỚI

STTTên văn bảnSốTrích yếuNgày BH
1QĐ v/v công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2020 của huyện Pác NặmQĐ số 835/QĐ-UBNDundefined10/04/2020
2QĐ v/v công bố công khai dự toán ngân sách 2020 của huyện Pác NặmQĐ số 24a/QĐ-UBNDundefined09/01/2020
3QĐ v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện Pác NặmQĐ số 1519/QĐ-UBNDundefined01/08/2019
4Về việc thực hiện thông báo kết luận và chỉ thị của UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19công điện số 306/UBND - CVundefined27/03/2020
5Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Pác Nặm lần thứ IV, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, Đại hội đại b...KH số 42/KH-UBNDundefined03/03/2020
6Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc KạnQĐ số 175/QĐ-UBNDundefined06/02/2020
7Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc KạnQĐ số 175/QĐ-UBNDundefined06/02/2020
8Danh mục biểu kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Pác NặmQĐ số175/QĐ-UBNDundefined06/02/2020
9Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Pác NặmQĐ số 175/QĐ-UBNDundefined06/02/2020
10Kế hoạch phòng chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona gây ra tại huyện Pác NặmKH số 20/KH-UBNDundefined03/02/2020
11QĐ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020QĐ số 2828/QĐ-UBNDundefined20/12/2019
12QĐ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020QĐ số 2828/QĐ-UBNDundefined20/12/2019
13Về việc công bố hết dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Bộc Bố huyện Pác NặmQĐ số 2463QĐ-UBNDundefined11/11/2019
14Về việc công bố hết Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn xã Cao Tân huyện Pác NặmQĐ số 2136/QĐ-UBNDundefined07/10/2019
15QĐ v/v bổ nhiệm Trưởng Ban tiếp công dân huyện Pác NặmQĐ số 03/QĐ-UBNDundefined07/01/2015
16Thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sảnTB số 228/TB-UBNDundefined27/09/2019
17Thông báo tổ chức lựa chọn đấu giá tài sảnTB số 226/TB-UBNDundefined03/09/2019
18về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện Pác NặmQĐ số 1664QĐ-UBNDundefined30/08/2019
19Kế hoạch tuyển chọn tri trức trẻ công tác tại huyện Pác NặmKH số 123/KH-UBNDundefined20/08/2019
20QĐ v/v bổ nhiệm Trưởng Ban tiếp công dân huyện Pác NặmKH số 03/QĐ-UBNDundefined07/01/2015
21QĐ Về việc công bố hết dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Xuân La huyện Pác Nặm.QĐ số 1541/QĐ-UBNDundefined07/08/2019
22QĐ Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 của huyện Pác NặmQĐ số 1517/QĐ-UBNDundefined01/08/2019
23QĐ Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện Pác NặmQĐ số 1519/QĐ-UBNDundefined01/08/2019
24QĐ V/v công bố hết dịch tả lợn châu phiQĐ số 1491/QĐ-UBNDundefined29/07/2019
25Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2019TB số 06/TB-UBNDundefined10/01/2019
26Phát động đợt thi đua cao điểm “100 ngày đêm lao động sáng tạo, thiết thực lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn” (24...Kế hoạch số 85/KH-UBNDundefined22/05/2019
27về việc tăng cường công tác phòng chống và khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn huyệnCông văn số 502/UBND-NLNundefined22/05/2019
28Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đình Điệp tại cuộc hợp đánh giá tình hình và bàn các biện pháp cấp bách để khống chế ngăn chặn dịch bện trên đ...Thông báo số 156/TB-UBNDundefined22/05/2019
29Kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Ma Văn Tuấn tại cuộc họp triển khai phương án phòng chống bệnh Dịch tả lơn Châu Phi trên địa bàn huyện Pác NặmThông báo số 152/TB-UBNDundefined16/05/2019
30Kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Ma Văn Tuấn tại cuộc họp triển khai phương án phòng chống bệnh Dịch tả lơn Châu Phi trên địa bàn huyện Pác NặmThông báo số 151/TB-UBNDundefined15/05/2019
31Kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Ma Văn Tuấn tại cuộc họp triển khai phương án phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu phiThông báo số 121/UBND-TBundefined13/03/2019
32Về việc ban hành kế hoạch hành động Ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn huyện Pác NặmQĐ số 2962/QĐ-UBNDundefined26/12/2018
33Về việc công bố bệnh Dịch tả lơn Châu phi trên địa bàn các xã Bộc Bố, Xuân La, An Thắng, Nghiên Loan, Giáo Hiệu huyện Pác NặmQĐ số 982/QĐ-UBNDundefined20/05/2019
34Tăng cường công tác phòng chống và khống chế bệnh Dịch tả lơn Châu phisố 502/UBND-NLNundefined22/05/2019
35Về việc tổ chức thực hiện chỉ đạo của Ban thường vụ huyện ủy tại công văn số 1384/CV/HU ngày 17/5/2019 và quán triệt triển khai chỉ thị số 22/CT/TUsố 494/UBND-VPundefined20/05/2019
36Về việc cảnh báo cấm người dân không vứt xác động vật ốm, chết ra môi trườngsố 485/UBND-VPundefined17/05/2019
37Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/Cp-TTg ngày 20/2/2019 của Thủ tướng Chính phủSố 191/UBND-NLNundefined04/03/2019
38về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh Dịch tả lơn Châu phiCông Điện khẩnundefined15/03/2019
39về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh Dịch tả lơn Châu phiCông điện khẩnundefined15/03/2019
40về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực hết hiệu lực, ngừng hiệu lực, toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực nhà nước của Hội đồn...QĐ số 172/QĐ-UBNDundefined18/02/2019
41Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng triển khai CCHC năm 2019số 516/BC-UBNDundefined27/11/2018
42Kế hoạch Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với người dân và Doanh nghiệpKH số 63/KH-STNMTundefined01/01/2018
43Báo cáo cải cách hành chính quý II năm 2018BC số: 404/BC-UBNDundefined07/09/2018
44Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018Báo cáo số: 229/BC-UBNDundefined05/06/2018
45Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2018Báo cáo số: 66/BC-UBNDundefined06/03/2018
46Hướng dẫn về việc tự đánh giá chấm điểm, Chính sách cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã phường Thị trấn...Hướng dẫn số: 940/HD-SNVundefined07/01/2015
47QĐ v/v bổ nhiệm Trưởng Ban tiếp công dân huyện Pác NặmQĐ số 785/QĐ-UBNDundefined16/05/2018
48QĐ Về việc banh hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2018QĐ số 2174/QĐ-UBNDundefined21/12/2017
49QĐ bảng biểu kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Pác NặmQĐ số /QĐ-UBNDundefined29/12/2017
50QĐ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc KạnQĐ số /QĐ-UBNDundefined29/12/2017
Sign In