Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

VĂN BẢN MỚI

STTTên văn bảnSốTrích yếuNgày BH
1Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc KạnQĐ số 175/QĐ-UBNDundefined06/02/2020
2Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc KạnQĐ số 175/QĐ-UBNDundefined06/02/2020
3Danh mục biểu kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Pác NặmQĐ số175/QĐ-UBNDundefined06/02/2020
4Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Pác NặmQĐ số 175/QĐ-UBNDundefined06/02/2020
5Kế hoạch phòng chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona gây ra tại huyện Pác NặmKH số 20/KH-UBNDundefined03/02/2020
6QĐ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020QĐ số 2828/QĐ-UBNDundefined20/12/2019
7QĐ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020QĐ số 2828/QĐ-UBNDundefined20/12/2019
8Về việc công bố hết dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Bộc Bố huyện Pác NặmQĐ số 2463QĐ-UBNDundefined11/11/2019
9Về việc công bố hết Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn xã Cao Tân huyện Pác NặmQĐ số 2136/QĐ-UBNDundefined07/10/2019
10QĐ v/v bổ nhiệm Trưởng Ban tiếp công dân huyện Pác NặmQĐ số 03/QĐ-UBNDundefined07/01/2015
11Thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sảnTB số 228/TB-UBNDundefined27/09/2019
12Thông báo tổ chức lựa chọn đấu giá tài sảnTB số 226/TB-UBNDundefined03/09/2019
13về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện Pác NặmQĐ số 1664QĐ-UBNDundefined30/08/2019
14Kế hoạch tuyển chọn tri trức trẻ công tác tại huyện Pác NặmKH số 123/KH-UBNDundefined20/08/2019
15QĐ v/v bổ nhiệm Trưởng Ban tiếp công dân huyện Pác NặmKH số 03/QĐ-UBNDundefined07/01/2015
16QĐ Về việc công bố hết dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Xuân La huyện Pác Nặm.QĐ số 1541/QĐ-UBNDundefined07/08/2019
17QĐ Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 của huyện Pác NặmQĐ số 1517/QĐ-UBNDundefined01/08/2019
18QĐ Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện Pác NặmQĐ số 1519/QĐ-UBNDundefined01/08/2019
19QĐ V/v công bố hết dịch tả lợn châu phiQĐ số 1491/QĐ-UBNDundefined29/07/2019
20Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2019TB số 06/TB-UBNDundefined10/01/2019
21Phát động đợt thi đua cao điểm “100 ngày đêm lao động sáng tạo, thiết thực lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn” (24...Kế hoạch số 85/KH-UBNDundefined22/05/2019
22về việc tăng cường công tác phòng chống và khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn huyệnCông văn số 502/UBND-NLNundefined22/05/2019
23Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đình Điệp tại cuộc hợp đánh giá tình hình và bàn các biện pháp cấp bách để khống chế ngăn chặn dịch bện trên đ...Thông báo số 156/TB-UBNDundefined22/05/2019
24Kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Ma Văn Tuấn tại cuộc họp triển khai phương án phòng chống bệnh Dịch tả lơn Châu Phi trên địa bàn huyện Pác NặmThông báo số 152/TB-UBNDundefined16/05/2019
25Kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Ma Văn Tuấn tại cuộc họp triển khai phương án phòng chống bệnh Dịch tả lơn Châu Phi trên địa bàn huyện Pác NặmThông báo số 151/TB-UBNDundefined15/05/2019
26Kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Ma Văn Tuấn tại cuộc họp triển khai phương án phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu phiThông báo số 121/UBND-TBundefined13/03/2019
27Về việc ban hành kế hoạch hành động Ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn huyện Pác NặmQĐ số 2962/QĐ-UBNDundefined26/12/2018
28Về việc công bố bệnh Dịch tả lơn Châu phi trên địa bàn các xã Bộc Bố, Xuân La, An Thắng, Nghiên Loan, Giáo Hiệu huyện Pác NặmQĐ số 982/QĐ-UBNDundefined20/05/2019
29Tăng cường công tác phòng chống và khống chế bệnh Dịch tả lơn Châu phisố 502/UBND-NLNundefined22/05/2019
30Về việc tổ chức thực hiện chỉ đạo của Ban thường vụ huyện ủy tại công văn số 1384/CV/HU ngày 17/5/2019 và quán triệt triển khai chỉ thị số 22/CT/TUsố 494/UBND-VPundefined20/05/2019
31Về việc cảnh báo cấm người dân không vứt xác động vật ốm, chết ra môi trườngsố 485/UBND-VPundefined17/05/2019
32Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/Cp-TTg ngày 20/2/2019 của Thủ tướng Chính phủSố 191/UBND-NLNundefined04/03/2019
33về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh Dịch tả lơn Châu phiCông Điện khẩnundefined15/03/2019
34về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh Dịch tả lơn Châu phiCông điện khẩnundefined15/03/2019
35về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực hết hiệu lực, ngừng hiệu lực, toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực nhà nước của Hội đồn...QĐ số 172/QĐ-UBNDundefined18/02/2019
36Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng triển khai CCHC năm 2019số 516/BC-UBNDundefined27/11/2018
37Kế hoạch Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với người dân và Doanh nghiệpKH số 63/KH-STNMTundefined01/01/2018
38Báo cáo cải cách hành chính quý II năm 2018BC số: 404/BC-UBNDundefined07/09/2018
39Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018Báo cáo số: 229/BC-UBNDundefined05/06/2018
40Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2018Báo cáo số: 66/BC-UBNDundefined06/03/2018
41Hướng dẫn về việc tự đánh giá chấm điểm, Chính sách cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã phường Thị trấn...Hướng dẫn số: 940/HD-SNVundefined07/01/2015
42QĐ v/v bổ nhiệm Trưởng Ban tiếp công dân huyện Pác NặmQĐ số 785/QĐ-UBNDundefined16/05/2018
43QĐ Về việc banh hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2018QĐ số 2174/QĐ-UBNDundefined21/12/2017
44QĐ bảng biểu kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Pác NặmQĐ số /QĐ-UBNDundefined29/12/2017
45QĐ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc KạnQĐ số /QĐ-UBNDundefined29/12/2017
46QĐ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Pác NặmQĐ số 2352/QĐ-UBNDundefined29/12/2017
47Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2018TB số 03/TB-UBNDundefined24/01/2018
48Thông báo về việc nghỉ lễ, tết năm 2018số 112/TB-UBNDundefined26/01/2018
49Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giásố 132/TB-UBNDThông  báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá11/02/2017
50Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 2017 huyện Pác NặmQĐ số2177/QĐ-UBNDundefined30/01/2017
Sign In