Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

VĂN BẢN MỚI

STTTên văn bảnSốTrích yếuNgày BH
1Kế hoạch tuyển chọn tri trức trẻ công tác tại huyện Pác Nặm KH số 123/KH-UBNDundefined20/08/2019
2QĐ v/v bổ nhiệm Trưởng Ban tiếp công dân huyện Pác Nặm KH số 03/QĐ-UBNDundefined07/01/2015
3QĐ Về việc công bố hết dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Xuân La huyện Pác Nặm.QĐ số 1541/QĐ-UBNDundefined07/08/2019
4QĐ Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 của huyện Pác NặmQĐ số 1517/QĐ-UBNDundefined01/08/2019
5QĐ Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện Pác NặmQĐ số 1519/QĐ-UBNDundefined01/08/2019
6QĐ V/v công bố hết dịch tả lợn châu phiQĐ số 1491/QĐ-UBNDundefined29/07/2019
7Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2019TB số 06/TB-UBNDundefined10/01/2019
8Phát động đợt thi đua cao điểm “100 ngày đêm lao động sáng tạo, thiết thực lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn” (24...Kế hoạch số 85/KH-UBNDundefined22/05/2019
9về việc tăng cường công tác phòng chống và khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn huyệnCông văn số 502/UBND-NLNundefined22/05/2019
10Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đình Điệp tại cuộc hợp đánh giá tình hình và bàn các biện pháp cấp bách để khống chế ngăn chặn dịch bện trên đ...Thông báo số 156/TB-UBNDundefined22/05/2019
11Kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Ma Văn Tuấn tại cuộc họp triển khai phương án phòng chống bệnh Dịch tả lơn Châu Phi trên địa bàn huyện Pác NặmThông báo số 152/TB-UBNDundefined16/05/2019
12Kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Ma Văn Tuấn tại cuộc họp triển khai phương án phòng chống bệnh Dịch tả lơn Châu Phi trên địa bàn huyện Pác NặmThông báo số 151/TB-UBNDundefined15/05/2019
13Kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Ma Văn Tuấn tại cuộc họp triển khai phương án phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu phiThông báo số 121/UBND-TBundefined13/03/2019
14Về việc ban hành kế hoạch hành động Ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn huyện Pác NặmQĐ số 2962/QĐ-UBNDundefined26/12/2018
15Về việc công bố bệnh Dịch tả lơn Châu phi trên địa bàn các xã Bộc Bố, Xuân La, An Thắng, Nghiên Loan, Giáo Hiệu huyện Pác NặmQĐ số 982/QĐ-UBNDundefined20/05/2019
16Tăng cường công tác phòng chống và khống chế bệnh Dịch tả lơn Châu phisố 502/UBND-NLNundefined22/05/2019
17Về việc tổ chức thực hiện chỉ đạo của Ban thường vụ huyện ủy tại công văn số 1384/CV/HU ngày 17/5/2019 và quán triệt triển khai chỉ thị số 22/CT/TUsố 494/UBND-VPundefined20/05/2019
18Về việc cảnh báo cấm người dân không vứt xác động vật ốm, chết ra môi trườngsố 485/UBND-VPundefined17/05/2019
19Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/Cp-TTg ngày 20/2/2019 của Thủ tướng Chính phủSố 191/UBND-NLNundefined04/03/2019
20về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh Dịch tả lơn Châu phiCông Điện khẩnundefined15/03/2019
21về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh Dịch tả lơn Châu phiCông điện khẩnundefined15/03/2019
22về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực hết hiệu lực, ngừng hiệu lực, toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực nhà nước của Hội đồn...QĐ số 172/QĐ-UBNDundefined18/02/2019
23Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng triển khai CCHC năm 2019số 516/BC-UBNDundefined27/11/2018
24Kế hoạch Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với người dân và Doanh nghiệpKH số 63/KH-STNMTundefined01/01/2018
25Báo cáo cải cách hành chính quý II năm 2018BC số: 404/BC-UBNDundefined07/09/2018
26Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018Báo cáo số: 229/BC-UBNDundefined05/06/2018
27Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2018Báo cáo số: 66/BC-UBNDundefined06/03/2018
28Hướng dẫn về việc tự đánh giá chấm điểm, Chính sách cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã phường Thị trấn...Hướng dẫn số: 940/HD-SNVundefined07/01/2015
29QĐ v/v bổ nhiệm Trưởng Ban tiếp công dân huyện Pác NặmQĐ số 785/QĐ-UBNDundefined16/05/2018
30QĐ Về việc banh hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2018QĐ số 2174/QĐ-UBNDundefined21/12/2017
31QĐ bảng biểu kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Pác NặmQĐ số /QĐ-UBNDundefined29/12/2017
32QĐ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc KạnQĐ số /QĐ-UBNDundefined29/12/2017
33QĐ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Pác NặmQĐ số 2352/QĐ-UBNDundefined29/12/2017
34Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2018TB số 03/TB-UBNDundefined24/01/2018
35Thông báo về việc nghỉ lễ, tết năm 2018số 112/TB-UBNDundefined26/01/2018
36Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giásố 132/TB-UBNDThông  báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá11/02/2017
37Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 2017 huyện Pác NặmQĐ số2177/QĐ-UBNDundefined30/01/2017
38Quyết định về việc phê duyết kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Pác NặmQĐ số 2201/QĐ-UBNDundefined01/02/2016
39Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Pác NặmQĐ số 2453/QĐ-UBNDundefined29/01/2015
40Báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm 2017BC số 59/BC - HĐNDundefined18/07/2017
41Nghị quyết về việc thông qua danh mục bổ sung, các công trình dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, NQ số 22/2017/NQ - HĐNDundefined18/07/2017
42Nghị quyết quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc KạnNQ số 21/2017/NQ - HĐNDundefined18/07/2017
43Nghị quyết quy định về định mức và nội dung chi phí quản lý dự án Ban quản lý dự án xã đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc c...NQ số 20/2017/NQ - HĐNDundefined18/07/2017
44QĐ v/v bổ nhiệm Trưởng Ban tiếp công dân huyện Pác NặmQĐ số 03/2017/QĐ-UBNDundefined07/01/2015
45Nghị quyết quy định nội dung, mức chi công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luất, xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc KạnNQ số 18/NQ - HĐNDundefined18/07/2017
46nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho các công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luất và hoàn thiện hệ thống pháp l...NQ số 17/NQ - HĐNDundefined18/07/2017
47Nghị quyết quy định và chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trên địa bàn tỉn...NQ số 16/ NQ - HĐND undefined18/07/2017
48Nghị quyết thành lập đoàn giám sát về công tác quản lý và sử dụng biên chế sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế năm 2014 đến năm 2016NQ số 14/NQ - HĐNDundefined18/07/2017
49Nghị quyết về tăng cường hiệu quả thực hiện chính sách phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Bắc KạnNQ số 15/NQ-HĐNDundefined18/07/2017
50NQ về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn năm 2018NQ số 13/NQ-HĐNDundefined18/07/2017
Sign In