Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Phê duyệt tổng số người làm việc trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP  và thông qua tổng biên chế công chức năm 2017
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Bắc Kạn
Loại văn bản Nghị Quyết
Ngày ban hành 08/12/2016
Số hiệu 60/NQ-HĐND
Người ký Nguyễn Văn Du
Số hiệu văn bản sao
Hình thức sao
Ngày sao 03/01/2017
Người ký văn bản sao
Nơi nhận HĐND huyện Pác Nặm
Tệp đính kèm Tải về 
Sign In