Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Xây dựng mới được 43 công trình từ nguồn vốn 135 giai đoạn 2016-2018.

( Cập nhật lúc: 05/04/2019  )

            Trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay, bằng nguồn vốn Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135, huyện Pác Nặm đã thực hiện xây dựng mới được 43 công trình và duy tu bảo dưỡng được 31 công trình.

Nhiều công trình thủy lợi đã được xây dựng từ nguồn vốn Chương trình 135.

            Tổng nguồn vốn mà Ngân sách Trung ương cấp cho huyện Pác Nặm để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng trong giai đoạn này là tên 28,7 tỷ đồng, trong đó địa phương đã thanh quyết toán được trên 24,6 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này huyện Pác Nặm đã tập trung đầu tư vào xây dựng hệ thống các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, xây dựng các tuyến đường dân sinh, kiến cố hóa trường lớp học cho các điểm trường vùng cao và xây dựng nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng cho các thôn, bản, khu dân cư.

             Các công trình được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình 135 đã được huyện Pác Nặm triển khai sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân với phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", qua đó đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn. Các hợp phần hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng đã phát huy tốt hiệu quả, thúc đẩy việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, từng bước làm thay đổi diện mạo cho các xã nông thôn miền núi./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In