Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Xã An Thắng phấn đấu hoàn thành 2 tiêu chí NTM trong năm 2019.

( Cập nhật lúc: 17/04/2019  )

            Theo kế hoạch, năm 2019 này cùng với các địa phương khác trong huyện thì xã An Thắng cũng đăng ký và phấn đấu thực hiện đạt thêm ít nhất 02 tiêu chí trong chương trình xây dựng Nông thôn mới.

Xây dựng NTM ở xã An Thắng vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn.

            Cụ thể, 02 tiêu chí mà xã An Thắng đăng ký thực hiện trong năm nay là tiêu chí số 14 - Giáo dục và Đào tạo và tiêu chí số 16 - Văn hóa, nâng tổng số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới lên 08 tiêu chí.

            Hiện nay xã An Thắng là địa phương có số tiêu chí đạt chuẩn thấp nhất huyện Pác Nặm với chỉ 06 tiêu chí, do đó để hoàn thành được những chỉ tiêu kế hoạch đề ra thì cấp ủy chính quyền địa phương cần đoàn kết, nỗ lực tối đã trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển KTXH-QPAN, làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân địa phương phát huy nội lực, chung tay góp sức để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Đồng thời sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư của Nhà nước để hoàn thành kế hoạch theo đúng lộ trình đề ra./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In