Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Vai trò của nguồn vốn vay hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở theo Quyết định 33 tại Pác Nặm.

( Cập nhật lúc: 28/09/2017  )

            Kể từ khi được triển khai trên địa bàn huyện Pác Nặm đến nay, chương trình cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở thông qua Ngân hàng CSXH đã góp phần rất lớn vào việc xóa nhà tạm, nhà tranh tre dột nát. Nguồn vốn không chỉ giúp người dân ổn định đời sống vươn lên thoát nghèo mà còn giúp huyện Pác Nặm từng bước hoàn thành được tiêu chí số 9 nhà ở dân cư trong bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới.           

Người dân Bộc Bố làm nhà mới từ nguồn vốn vay theo Quyết định 33.

            Xã Bộc Bố là địa phương được huyện Pác Nặm chọn làm đơn vị điểm trong chương trình xây dựng Nông thôn mới. Tuy nhiên cũng như các địa phương khác thì với đặc thù là xã vùng cao, đông đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống kinh tế của người dân còn hết sức khó khăn nên việc thực hiện các tiêu chí còn nhiều hạn chế, đặc biệt là tiêu chí về nhà ở dân cư khi mà toàn xã còn có tới 40 hộ dân phải sống trong những ngôi nhà tạm, nhà dột nát. Do đó, việc triển khai hiệu quả, kịp thời nguồn vốn vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167 trước đây và nay là Quyết định 33 của Chính phủ từ Ngân hàng CSXH đã tạo động lực quan trọng để địa phương từng bước thực hiện được mục tiêu xóa toàn bộ nhà tạm, nhà tranh tre dột nát.

            Có thể thấy rằng những chính sách về nhà ở, giúp hộ nghèo là mới và sửa chữa nhà ở đã mang lại những kết quả rất rõ rệt, nhất là đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Bộc Bố nói riêng và huyện vùng cao Pác Nặm nói chung. Bởi khi đã có được nhà ở ổn định người dân sẽ yên tâm tập trung phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện tốt chủ trương xây dựng Nông thôn mới của Chính phủ.

Giám sát chặt chẽ việc triển khai nguồn vốn của người dân.

            Tại huyện Pác Nặm, sau hơn 8 năm triển khai chương trình cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở đã có 610 ngôi nhà được xây dựng mới với tổng số nguồn vốn là trên 5,4 tỷ đồng. Riêng trong giai đoạn 2 thực hiện chương trình theo Quyết định 33 của Chính phủ, từ đầu năm 2016 đến nay đã có 38 hộ dân được hỗ trợ làm xong nhà ở theo đúng quy định trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí là 950 triệu đồng. Hộ nghèo thuộc diện này có nhu cầu vay vốn sẽ được vay tối đa 25 triệu đồng/hộ để xây mới hoặc sửa chữa nhà ở. Lãi suất cho vay là 3%/năm; thời hạn vay 15 năm, trong đó thời gian ân hạn là 5 năm, thời gian trả nợ tối đa là 10 năm bắt đầu từ năm thứ 6, mức trả nợ mỗi năm tối thiểu là 10% tổng số vốn đã vay. Huyện Pác Nặm cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai chương trình một cách cụ thể, phân công trách nhiệm từng thành viên trong việc đôn đốc, giám sát xây dựng từ giai đoạn xuống móng, lên tường, nghiệm thu, hoàn công ngôi nhà...

Nguồn vốn góp phần tích cực vào việc xóa nhà tranh tre dột nát.

            Trong thời gian tới để công tác xóa nhà tạm, nhà tranh tre dột nát và quá trình triển khai nguồn vốn vay theo Quyết định 33 được hiệu quả hơn nữa thì huyện Pác Nặm cần tích cực huy động thêm các nguồn lực khác từ cộng đồng, hỗ trợ bà con làm nhà ở bởi đây là một trong những tiêu chí quan trọng gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, lưu tâm đến công tác đào tạo nghề nông thôn, nhất là nghề xây dựng cho bà con dân tộc thiểu số tại chỗ. Về lâu dài, điều này góp phần đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề, tiết giảm chi phí xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Bên cạnh đó, Ngân hàng CSXH huyện cũng cần phối hợp tốt với chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến các đối tượng chính sách liên quan nhằm đẩy mạnh tiến độ giải ngân cho vay nguồn vốn hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở cũng như các chương trình tín dụng chính sách khác./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Đài TT-TH Pác Nặm )
Nguồn: 
Sign In