Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Trên 70,5% hộ nghèo ở Pác Nặm thiếu hụt chỉ số Nhà tiêu hợp vệ sinh.

( Cập nhật lúc: 15/03/2019  )

            Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn huyện Pác Nặm số hộ nghèo do mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo mới chiếm tỷ lệ khá cao, trong đó thiếu hụt chỉ số có nhà tiêu hợp vệ sinh chiếm tới trên 70,5%.

Giúp hộ nghèo xây dựng Nhà tiêu hợp vệ sinh.

            Cụ thể, hiện nay trong tổng số 2.770 hộ nghèo của huyện Pác Nặm thì có tới 1.954 hộ thiếu hụt về chỉ số nhà tiêu hợp vệ sinh, tập trung nhiều ở khu vực đồng bào DTTS sinh sống tại các thôn, bản vùng cao. Bên cạnh nguyên nhân do điều kiện kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn, chưa có đủ kinh phí để xây dựng nhà tiêu theo quy chuẩn thì một trong những nguyên nhân chính dẫn tới chỉ số thiếu hụt này còn cao đó là tập quán sinh hoạt thiếu vệ sinh đã tồn tại lâu đời trong tiềm thức của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số ở Pác Nặm. Do đó, để đồng bào thay đổi nếp nghĩ, nếp sống, thì ngoài việc hỗ trợ tiền cho các hộ nghèo, công tác tuyên truyền vận động cũng cần được đội ngũ cán bộ ở cơ sở hết sức kiên trì thực hiện, làm sao để bà con thấy được cái lợi của việc có nhà tiêu hợp vệ sinh, không chỉ giữ vệ sinh môi trường, mà còn giúp bà con đảm bảo sức khỏe, bớt đau ốm hơn.

            Song song với đó, trong những năm qua, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, vệ sinh môi trường khu vực nông thôn của huyện Pác Nặm đã từng bước được cải thiện, thông qua các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các phong trào thi đua “Ngày chủ nhật xanh”, “Năm không, ba sạch”,…do MTTQ và các tổ chức chính trị -xã hội phát động. Huyện Pác Nặm cũng tích cực huy động các nguồn lực xã hội hóa, kêu gọi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động người dân./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In