Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Toàn huyện có trên 150 công trình thủy lợi kiên cố và bán kiên cố phục vụ tưới tiêu.

( Cập nhật lúc: 11/07/2017  )

       Theo thống kê, toàn huyện hiện có 152 công trình thủy lợi kiên cố và bán kiên cố và hơn 100 công trình mương phai tạm, với tổng chiều dài kênh mương gần 300km, trong đó kiên cố hóa trên 130km.

      Số công trình này cơ bản đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho các diện tích nuôi thủy sản, gieo cấy lúa và một số cây hoa màu khác. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2017 đã phục vụ nước tưới cho hơn 887ha lúa, 119,7ha cây rau màu và 30,6ha diện tích thủy sản của huyện.

Hệ thống kênh mương thủy lợi được huyện Pác Nặm quan tâm đầu tư.

      Để tiếp tục phục vụ tốt hơn cho phát triển sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là đáp ứng nhu cầu tưới tiêu tại những khu vực thường xảy ra hạn hán cần tiếp tục có sự quan tâm đầu tư và thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án để nâng cấp hệ thống kênh mương, nâng tỷ lệ kiên cố hóa kênh mương gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, từng bước nâng cấp hệ thống kênh mương, thủy lợi góp phần giải quyết bài toán tưới tiêu, nâng cao năng suất và sản lượng trong sản xuất nông nghiệp của địa phương./.

Tác giả:  Thu Hường ( Đài TT-TH Pác Nặm )
Nguồn: 
Sign In