Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Thêm 46 hộ Hội viên CCB được vay vốn ủy thác qua kênh hội.

( Cập nhật lúc: 09/08/2018  )

            Từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn huyện Pác Nặm đã có thêm 72 lượt hộ gia đình được vay vốn ủy thác với Ngân hàng CSXH huyện thông qua kênh của Hội Cựu chiến binh, trong đó có 46 hộ là hội viên Hội CCB.

Nhiều mô hình kinh tế của CCB làm chủ cho thu nhập cao.

            Hiện tại, Hội CCB huyện Pác Nặm đang quản lý 27 tổ tiết kiệm và vay vốn với 1.135 hộ vay, tổng dư nợ đạt trên 35,3 tỷ đồng. Bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi cho các hội viên được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi thì Hội CCB huyện Pác Nặm cũng thường xuyên phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện, cấp ủy chính quyền và các ban, ngành đoàn thể địa phương tổ chức giám sát, định hướng sử dụng vốn vay cho các hội viên, nhất là các hội viên nghèo, hội viên là đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm đảm bảo nguồn vốn đã giải ngân được sử dụng đúng mục đích, phát huy tốt hiệu quả.

            Hiện nay trong tổng số 845 hộ hội viên CCB ở Pác Nặm thì còn có 105 hộ thuộc diện hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 12,96% và 70 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 8,64%. Do đó, những nguồn vốn vay của Nhà nước đã được triển khai sẽ là cơ sở quan trọng để các hội viên CCB Pác Nặm đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng và củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In