Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Phụ nữ Pác Nặm chung tay xây dựng Nông thôn mới.

( Cập nhật lúc: 03/12/2018  )

         Xây dựng nông thôn mới đã và đang trở thành phong trào sôi nổi, rộng khắp của Hội phụ nữ các cấp trong huyện. Phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, thời gian qua Hội LHPN huyện Pác Nặm đã vận động hội viên, phụ nữ thực hiện nhiều phong trào, cuộc vận động, mô hình... mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào quá trình thực hiện và hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM ở địa phương.

Hội viên Phụ nữ tích cực tham gia phát triển kinh tế.

           Hội LHPN huyện Pác Nặm hiện có 122 chi/tổ Hội/118 thôn với 5.614 hội viên tham gia tổ chức Hội. Đây chính là những nhân tố tích cực trong triển khai thực hiện các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cũng như các phong trào thi đua phát triển KTVHXH ở địa phương. Tham gia xây dựng Nông thôn mới, Hội LHPN huyện Pác Nặm đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân những nội dung cơ bản về các tiêu chí, kế hoạch của Trung ương, tỉnh về quy hoạch phát triển, xây dựng NTM, nhất là những nội dung liên quan đến trách nhiệm của các cấp Hội phụ nữ. Trong đó nội dung về xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” là một trong những hoạt động tiêu biểu góp phần hiệu quả trong xây dựng NTM.

           Kết quả thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trong năm 2018 đã có 30 chị hiến hơn 45.000 m2 đất làm đường xây dựng nông thôn mới, trường học; Có 10/10 gương điển hình tiến tiến tiêu biểu thực hiện 5 không, 3 sạch, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. Đồng thời duy trì 27 đoạn đường phụ nữ tự quản, 128 hộ tham gia trồng hàng rào xanh; 05 CLB gia đình hạnh phúc; 12 CLB không vi phạm pháp luật; 02 CLB không sinh con thứ 3 trở lên; 106 điểm địa chỉ tin cậy tại cộng đồng tại 10/10 cơ sở Hội.

Hội viên Phụ nữ tham gia các phong trào xây dựng Nông thôn mới.

            Giảm tỷ lệ hộ nghèo là một trong những tiêu chí quan trọng trong việc xây dựng NTM, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo chung của địa phương, do đó các cấp Hội đã tiến hành khảo sát hộ nghèo và hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, sau đó phân công và đăng ký giúp đỡ để thoát nghèo. Bà Hoàng Thị Hạnh - Chủ tịch Hội LHPN huyện Pác Nặm cho biết: “Năm 2018, toàn huyện có 324 hộ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được Hội đăng ký giúp đỡ, trong đó có 24 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ. Giúp 20 hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều, trong đó 06 hộ do phụ nữ đứng chủ; 10 hộ hội viên phụ nữ thoát nghèo đạt 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch””. Ngoài ra Hội còn duy trì quản lý có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý, sử dụng tốt các nguồn vốn thông qua tổ chức Hội. Đến nay tổng dư nợ do Hội LHPN huyện quản lý là 67,865 tỷ đồng, có 42 tổ Tiết kiệm và vay vốn cho trêm 2.000 hội viên vay. Duy trì số tiền gửi tiết kiệm tại các tổ vay vốn được trên 1,2 tỷ đồng. Có 100% hội viên, phụ nữ tham gia gửi tiền tiết kiệm ít nhất 01 loại hình; tỷ lệ nợ quá hạn 0,2%, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch.

            Phát huy vai trò của phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa là "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" phụ nữ Pác Nặm đã và đang có nhiều việc làm sáng tạo, thiết thực, có ý nghĩa để chung sức xây dựng NTM, góp phần vào sự phát triển chung của huyện nhà./.

Tác giả:  Thu Hường ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In