Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Phấn đấu xóa 48 nhà tạm cho 02 xã điểm nông thôn mới.

( Cập nhật lúc: 14/11/2018  )

            Để có thể về đích nông thôn mới trong năm 2018, hiện nay 02 xã điểm của huyện Pác Nặm là Bộc Bố và Giáo Hiệu đang nỗ lực triển khai hỗ trợ người dân xóa 48 ngôi nhà tạm theo tiêu chí số 9 - nhà ở dân cư.

Đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm cho hộ nghèo tại xã Bộc Bố.

            Cụ thể, cho đến thời điểm này xã Bộc Bố đã hoàn thành được 16/23 nhà và Giáo Hiệu đã hoàn thành được 17/25 nhà, số còn còn lại đang được khẩn trương thực hiện phấn đấu hoàn thành toàn bộ đưa vào sử dụng trong tháng 12/2018. Để giúp các hộ nghèo còn gặp khó khăn về nhà ở thì các cấp chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi để các hộ dân được tiếp cận với nguồn vốn vay theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thông qua Ngân hàng CSXH.

            Bên cạnh đó, huyện cũng sử dụng nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng nhà ở, đồng thời huy động các tổ chức đoàn thể giúp đỡ bằng ngày công lao động. Góp phần giúp người dân ổn định nơi ở, yên tâm lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo bền vững. Đảm bảo hoàn thành được tiêu chí số 9 trong chương trình xây dựng NTM theo đúng lộ trình đã đề ra./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In