Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm triển khai 16 mô hình PTSX từ nguồn vốn sự nghiệp chương trình Nông thôn mới.

( Cập nhật lúc: 18/09/2018  )

          Từ nguồn vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018, huyện Pác Nặm đã giao cho 02 xã Bộc Bố và Giáo Hiệu để triển khai thực hiện 16 mô hình phát triển sản xuất với tổng kinh phí 4 tỷ đồng.

Mô hình chăn nuôi bò sinh sản từ nguồn vốn Nông thôn mới.

          Cụ thể, với số vốn được giao 02 xã Bộc Bố, Giáo Hiệu đã thực hiện xây dựng 09 mô hình chăn nuôi trâu bò sinh sản, 01 mô hình trồng cây táo, 01 mô hình trồng bưởi da xanh, 03 mô hình trồng gừng, nghệ và 01 mô hình chăn nuôi lợn thịt bản địa.

           Đây là nguồn vốn hết sức quan trọng đối với 02 xã Bộc Bố và Giáo Hiệu, bởi năm 2018 này cả hai địa phương đều được giao chỉ tiêu phấn đầu về đích nông thôn mới. Hiện tại khó khăn nhất đối với cả hai xã đều là chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 12%. Chính vì vậy, các mô hình phát triển sản xuất, chăn nuôi được thực hiện từ nguồn vốn sự nghiệp chương trình nông thôn mới sẽ giúp các hộ nghèo trên địa bàn có việc làm ổn định, nâng cao thu nhập để vươn lên thoát nghèo theo kế hoạch đã đề ra./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In