Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm giải ngân vốn xây dựng NTM đạt 22% kế hoạch.

( Cập nhật lúc: 24/08/2018  )

            Theo báo cáo của ngành chức năng huyện Pác Nặm, tính đến thời điểm này toàn huyện đã giải ngân được trên 22% tổng nguồn vốn xây dựng kết cấu hạ tầng của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2018.

Huyện Pác Nặm tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình NTM.

            Từ nguồn vốn được giao, huyện Pác Nặm đầu tư xây dựng mới 19 công trình hạ tầng nông thôn, trong đó đã giải  ngân được hơn 3,1 tỷ đồng trên tổng số gần 14 tỷ đồng kế hoạch vốn. Nguyên nhân dẫn đến tiến độ giải ngân ngồn vốn ở Pác Nặm còn chậm là do một số công trình đã thi công xong đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán hoặc chờ kết quả phê duyệt quyết toán. Các công trình khởi công mới đang hoàn thiện các bước chuẩn bị đầu tư nên chưa có khối lượng giải ngân.

            Hiện nay, huyện Pác Nặm đang tiếp tục đôn đốc các xã nhanh chóng hoàn tất thủ tục thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành, đồng thời đẩy nhanh việc khởi công xây dựng các công trình mới nhằm đảm bảo kế hoạch giải ngân nguồn vốn đã đề ra./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In