Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX.

( Cập nhật lúc: 08/11/2019  )

         Từ đầu năm đến nay huyện Pác Nặm đã thành lập mới được 03 HTX, nâng tổng số HTX đang hoạt động trên địa bàn huyện lên 10 HTX. Tuy nhiên hoạt động của các HTX này cũng đang gặp không ít khó khăn, một số HTX đang trong tình trạng hoạt động cầm chừng.

Các HTX ở Pác Nặm vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất.

         Theo đó, thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX, nhất là HTX hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện là manh mún, nhỏ lẻ, năng lực tài chính yếu, sản phẩm chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường, trình độ năng lực quản lý có nhiều hạn chế... Do vậy, dù đã được chính quyền địa phương hỗ trợ nhưng sau một thời gian hoạt động, một số HTX bắt đầu bộc lộ hạn chế nhưng không khắc phục được nên giải thể. Mặt khác cơ chế, chính sách chưa thuận lợi, chưa phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế ở khu vực vùng cao như Pác Nặm cũng làm cho nhiều hợp tác xã trên địa bàn huyện Pác Nặm khó tồn tại.

          Huyện Pác Nặm đang tăng cường phối hợp nhằm tìm ra giải pháp hữu hiệu để củng cố và phát triển loại hình kinh tế tập thể này trong thời gian tới. Đồng thời tích cực đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về đổi mới, phát triển hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã 2012./.

Tác giả:  Thu Hường ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In