Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Mỗi xã ở Pác Nặm phấn đấu hoàn thành ít nhất 02 tiêu chí Nông thôn mới trong năm 2019.

( Cập nhật lúc: 19/03/2019  )

            Năm 2019 này mỗi xã ở Pác Nặm phấn đấu đạt thêm ít nhất 02 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trong đó riêng hai xã Bộc Bố và Giáo Hiệu phấn đấu hoàn thành tất cả các tiêu chí còn lại để về đích theo kế hoạch đã đề ra.

Nhiều xã đăng ký thực hiện tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật trong năm 2019.

           Hiện nay ở huyện Pác Nặm, xã đạt số tiêu chí nông thôn mới cao nhất là Bộc Bố với 14 tiêu chí, còn xã đạt thấp nhất là An Thắng với 06 tiêu chí. Qua đăng ký của các xã thì những tiêu chí được đăng ký thực hiện chủ yếu là tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất, tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm, tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật và tiêu chí số 19 về quốc phòng - an ninh. Đây đều là những tiêu chí mà qua đánh giá các xã đã gần đạt cũng như đòi hỏi ít nguồn kinh phí đầu tư thực hiện. Ngoài ra cũng có một số xã đăng ký thực hiện tiêu chí về thông tin và truyền thông khi mà các xã này đã được nhà nước đầu tư hệ thống truyền thanh theo chương trình Mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở.

            Riêng đối với những tiêu chí khó thực hiện và đòi hỏi nguồn ngân sách đầu tư lớn như tiêu chí về giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, hộ nghèo....thì chỉ có 02 xã Bộc Bố và Giáo Hiệu đăng ký thực hiện, bởi đây là hai xã được huyện Pác Nặm chon làm xã điểm để về đích nông thôn mới trong năm 2019./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In