Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM tại xã Giáo Hiệu.

( Cập nhật lúc: 19/03/2019  )

          Đoàn công tác của huyện do đồng chí Lê Văn Hội - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn vừa có buổi kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM tại xã Giáo Hiệu. Đi cùng đoàn còn có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện.

Đồng chí Bí thư huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra.

         Theo báo cáo, đến thời điểm này, xã Giáo Hiệu đã đạt 10/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hiện xã còn 09 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số 2 Giao thông; số 04 về điện; số 05 trường học; số 6 Cơ sở vật chất văn hóa; số 08 Thông tin và truyền thông; số 10 thu nhập; số 11 hộ nghèo; số 17 Môi trường và an toàn thực phẩm; số 18 Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Sau khi nghe báo cáo, các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện và xã đã tiến hành thảo luận, chỉ ra những tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện của địa phương. Đoàn công tác của huyện cũng đã có những nhận xét, chỉ đạo cũng như giải pháp hướng dẫn thực hiện chương trình trong thời gian tới, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí trong năm 2019.

         Phát biểu kết luân buổi kiểm tra, đồng chí Lê Văn Hội - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị xã Giáo Hiệu xây dựng kế hoạch để chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị để tập trung lãnh đạo công tác xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo từ xã cho đến thôn, từ khâu tuyên truyền vận động đến chỉ đạo thực hiện, hoàn thiện bổ xung kế hoạch xây dựng nông thôn mới, đồng thời yêu cầu xã xây dựng kế hoạch năm 2019 thật cụ thể, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, từ khâu chuẩn bị đến triển khai các nguồn vốn, nguồn lực. Đồng chí Bí thư huyện ủy cũng yêu cầu Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị từ huyện đến cơ sở cũng phải xây dựng kế hoạch cụ thể để tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên. Phòng tài chính kế hoạch rà soát lại các nguồn vốn của huyện để hỗ trợ cho xã, các phòng ban chuyên môn của huyện trên cơ sở chức năng nhiệm vụ hướng dẫn thực hiện các tiêu chí liên quan đến chuyên môn của mình..../.

Tác giả:  Dương Hiểu ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In