Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Huyện Pác Năm có 03 xã đạt 09 tiêu chí Nông thôn mới.

( Cập nhật lúc: 08/11/2018  )

            Tính đến hết tháng 10 năm 2018, huyện Pác Nặm có 03 xã đạt 09/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Bình quân huyện Pác Nặm đã đạt 7,8 tiêu chí/ một xã.

            Cụ thể, 03 xã đạt 09 tiêu chí bao gồm Giáo Hiệu, Nghiên Loan và Nhạn Môn, trong đó năm 2018 này xã Nhạn Môn phấn đấu đạt chuẩn thêm 03 tiêu chí là tiêu chí số 13 - Hình thức tổ chức sản xuất; tiêu chí số 17 - Môi trường và ATTP; tiêu chí số 18 - Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Đối với xã Nghiên Loan, phấn đấu đạt chuẩn thêm 02 tiêu chí là tiêu chí số 8 - Thông tin truyền thông và tiêu chí số 18 - Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Riêng đối với xã Giáo Hiệu là xã được huyện chọn làm xã điểm xây dựng NTM cũng với xã Bộc Bố, do đó trong năm 2018 này xã phải phấn đấu hoàn thành thêm 10 tiêu chí, bao gồm: Tiêu chí số 02; 05; 06; 09; 10; 11; 13; 17; 18; 19 mới đảm bảo về đích theo kế hoạch.

            Mặc dù các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở ở Pác Nặm đã tập trung triển khai nhiều giải pháp quyết liệt và đồng bộ. Tuy nhiên, với xuất phát điểm của địa phương còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, chiếm 42,57%. Các tiêu chí cần nguồn vốn đầu tư đều phải trông chờ hoàn toàn vào nguồn ngân sách của Trung ương....Do đó, huyện rất khó thực hiện hoàn thành các tiêu chí mà kế hoạch đã đề ra./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In