Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Điển hình của phong trào “Dân vận khéo” trong xây dựng Nông thôn mới.

( Cập nhật lúc: 31/05/2019  )

            Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian qua, Đảng bộ, Chính quyền huyện Pác Nặm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Chi, Đảng bộ trực thuộc và các cơ quan đơn vị phát huy vai trò, trách nhiệm của mình để hỗ trợ, giúp đỡ các thôn, bản trên địa bàn thực hiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới. Từ đó đã khơi dậy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, góp phần từng bước đưa huyện đạt các tiêu chí NTM theo lộ trình.

Cán bộ, đảng viên Chi bộ VPHU tích cực tham gia các hoạt động tại cơ sở.

            Là một trong những chi bộ đầu tiên trên địa bàn huyện đăng ký thực hiện phong trào “Dân vận khéo” gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chi bộ Văn phòng huyện ủy Pác Nặm đã lựa chọn triển khai mô hình “Vận động nhân dân thực hiện tiêu chí số 17 – Môi trường tại thôn Nà Hin xã Giáo Hiệu”. Đây cũng chính là thôn được địa phương lựa chọn làm thôn điểm xây dựng nông thôn mới. Trong hơn 2 năm qua, Chi bộ VPHU đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã và Chi bộ, các tổ chức đoàn thể thôn Nà Hin triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Với cách làm sáng tạo, phù hợp, công tác dân vận của Chi bộ đã có tác động mạnh mẽ đến tiến trình xây dựng nông thôn mới ở Nà Hin, làm chuyển biến sâu sắc nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, qua đó, tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao, huy động các tầng lớp nhân dân trong thôn hưởng ứng tham gia xây dựng nông thôn mới.

            Đồng chí Hoàng Văn Cầm – Phó Bí thư Chi bộ VPHU Pác Nặm cho biết: Xác định “Dân vận khéo” là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của Chương trình xây dựng NTM, Chi bộ văn phòng Huyện ủy đã chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đơn vị phối hợp với MTTQ và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm của mình trong xây dựng NTM. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua gắn với thực hiện tiêu chí số 17 – Môi trường, như: Trực tiếp hướng dẫn quy cách thực hiện đào, xây dựng mái che, hố chứa chất thải chăn nuôi; Xây nhà tiêu khô hai ngăn; Xây dựng lắp đặt nhà tắm và lao động vệ sinh, chỉnh trang đường làng ngõ xóm....thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện.

Bộ mặt nông thôn ở Nà Hin đã có nhiều chuyển biến tích cực.

           Để nâng cao hiệu quả công tác “Dân vận khéo” và hoàn thành tốt mục tiêu thực hiện tiêu chí số 17 – Môi trường, Chi bộ VPHU luôn chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” Chi bộ đã tổ chức để nhân dân tham gia ý kiến vào việc xây dựng kế hoạch triển khai; đóng góp ý kiến vào việc xây dựng cơ chế huy động sự đóng góp, tham gia của nhân dân. Phát huy tốt vai trò đầu tầu gương mẫu đi đầu trong xây dựng NTM của đội ngũ cán bộ đảng viên.

            Ông Nông Văn Thông – Bí thư Chi bộ thôn Nà Hin xã Giáo Hiệu phấn khởi cho biết: Đến nay, với sự hỗ trợ, giúp đỡ về mọi mặt của tập thể cán bộ, đảng viên Chi bộ VPHU, thôn Nà Hin xã Giáo Hiệu chỉ còn 05 hộ nghèo và 04 hộ cận nghèo, gần 100% số hộ có đường bê tông đến tận cửa nhà, đời sống kinh tế xã hội của bà con nhân dân trong thôn không ngừng được nâng lên, từng bước hoàn thành được mục tiêu về đích nông thôn mới.

           Từ những việc làm thiết thực và ý nghĩa mà Chi bộ Văn phòng huyện ủy đã thực hiện cũng chính là điểm sáng mà huyện Pác Nặm cần phát huy, nhân rộng, từ đó khơi dậy được ý thức trách nhiệm của các Chi bộ, cơ quan đơn vị  trong quá trình hỗ trợ cơ sở thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới..../.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In