Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn


Từ đầu năm đến nay, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Pác Nặm đã tiến hành hỗ trợ, giúp đỡ được 97 hộ hội viên phụ nữ thoát khỏi diện hộ nghèo, trong đó có 18 hộ do phụ nữ đứng chủ.

Xem tiếp


Từ nguồn vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018, huyện Pác Nặm đã giao cho 02 xã Bộc Bố và Giáo Hiệu để triển khai thực hiện 16 mô hình phát triển sản xuất với tổng kinh phí 4 tỷ đồng.

Xem tiếp


Đến thời điểm hiện tại, toàn huyện có 10 hợp tác xã (HTX) đang hoạt động chủ yếu về các lĩnh vực như nông nghiệp, dịch vụ thương mại, vận tải...

Xem tiếp


Trong những năm qua, việc đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng luôn được huyện Pác Nặm trú trọng thực hiện, trong đó đặc biệt ưu tiên các nguồn lực cho phát triển hệ thống đường giao thông nông thôn. Coi đây là một trong những giải pháp quan trọng thúc đẩy nền kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo cho người dân.

Xem tiếp


Theo báo cáo của ngành chức năng huyện Pác Nặm, tính đến thời điểm này toàn huyện đã giải ngân được trên 22% tổng nguồn vốn xây dựng kết cấu hạ tầng của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2018.

Xem tiếp


Với sức trẻ và lòng nhiệt huyết của mình, trong những năm qua, Đoàn Thanh niên xã Bằng Thành ( Pác Nặm ) đã xung kích đi đầu trong phát triển kinh tế, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần cùng với Đảng bộ, Chính quyền địa phương chung tay xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra.

Xem tiếp


Công tác triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về XD NTM ở huyện vùng cao Pác Nặm đã và đang được các cấp ngành hết sức quan tâm. Đặc biệt, để chương trình được thực hiện theo đúng tiến độ đã đề ra thì vai trò của người dân là hết sức quan trọng.

Xem tiếp


Từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn huyện Pác Nặm đã có thêm 72 lượt hộ gia đình được vay vốn ủy thác với Ngân hàng CSXH huyện thông qua kênh của Hội Cựu chiến binh, trong đó có 46 hộ là hội viên Hội CCB.

Xem tiếp


Người cao tuổi là lớp người đã góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân làm nên chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, là lớp người đi đầu khai phá trên con đường đổi mới, góp phần vào những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực, trong đó có công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

Xem tiếp


Sau 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Pác Nặm đã có 7/17 chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, 7/17 chỉ tiêu đạt từ 50% kế hoạch trở lên và 3/17 chỉ tiêu đạt dưới 50% kế hoạch.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In