Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn


Kể từ khi được triển khai trên địa bàn huyện Pác Nặm đến nay, chương trình cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở thông qua Ngân hàng CSXH đã góp phần rất lớn vào việc xóa nhà tạm, nhà tranh tre dột nát. Nguồn vốn không chỉ giúp người dân ổn định đời sống vươn lên thoát nghèo mà còn giúp huyện Pác Nặm từng bước hoàn thành được tiêu chí số 9 nhà ở dân cư trong bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới.

Xem tiếp


Qua kết quả đánh giá mới nhất Bộ tiêu chí Quốc gia về xã Nông thôn mới theo Quyết định số 734/QĐ-UBND, ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn thì huyện Pác Nặm vẫn chưa có xã nào đạt được tiêu chí số 17 về môi trường và An toàn thực phẩm.

Xem tiếp


Cho đến thời điểm này, qua rà soát huyện Pác Nặm đã có 03 xã đạt tiêu chí số 16 về Văn hóa trong chương trình xây dựng nông thôn mới là Bộc Bố, Xuân La và Cao Tân. Riêng xã Nhạn Môn đăng ký thực hiện tiêu chí số 16 trong năm 2017 thì phải đến cuối năm mới có kết quả đánh giá.

Xem tiếp


Huyện Pác Nặm vừa thực hiện giao hơn 11 tỷ 300 triệu đồng vốn đầu tư phát triển nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2017.

Xem tiếp


Xác định, nhà văn hóa đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống cộng đồng và cũng là một trong các tiêu chí khó của chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, do đó thời gian qua huyện Pác Nặm đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và huy động tối đa các nguồn lực để xây dựng nhà văn hóa cho các thôn, bản.

Xem tiếp


Theo kết quả đánh giá mới nhất thì ở thời điểm hiện tại số lượng các tiêu chí Nông thôn mới đạt chuẩn của huyện Pác Nặm đã giảm đáng kể so với thời điểm cuối năm 2016.

Xem tiếp


Theo kết quả rà soát mới nhất của huyện Pác Nặm thì đến nay trên địa bàn huyện đã có 9/10 xã đạt tiêu chí số 12 về tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trong bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới.

Xem tiếp


Tính đến hết tháng 7 năm 2017, trên địa bàn huyện Pác Nặm có 37 tổ TK&VV do Đoàn thanh niên các cấp quản lý với tổng dư nợ đạt trên 51,2 tỷ đồng, tăng 21 tỷ đồng so với năm 2012. Đã có 1.310 lượt hộ dân ở Pác Nặm được vay vốn ủy thác với Ngân hàng CSXH huyện thông qua kênh Đoàn thanh niên, trong đó có 1/3 số hộ gia đình thanh niên và do thanh niên làm chủ hộ.

Xem tiếp


Cũng như các địa phương khác trên địa bàn huyện Pác Nặm thì mỗi khi bước vào mùa mưa lũ, việc đi lại thông thương hàng hóa và sản xuất nông nghiệp của người dân xã Nhạn Môn cũng gặp rất nhiều khó khăn. Trong đó có những hạng mục, vị trí đang rất cần sự quan tâm đầu tư một cách sớm nhất có thể.

Xem tiếp


Thực hiện Đề án phát triển sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng hàng hóa, từ đầu năm đến nay huyện Pác Nặm đã triển khai xây dựng 07 mô hình nông lâm nghiệp với gần 1.200 lượt hộ dân tham gia.

Xem tiếp

12345
Sign In