Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn


Từ nguồn vốn chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Pác Nặm đã hỗ trợ 02 xã điểm là Bộc Bố và Giáo Hiệu triển khai trồng 4,9ha cây Khoai tây vụ đông.

Xem tiếp


Theo thống kê, đến thời điểm này tổng đàn gia cầm, thủy cầm ở Pác Nặm có gần 116.000 con, đạt 84,1% kế hoạch và tăng gần 1.000 con so với thời điểm cuối năm 2017.

Xem tiếp


Kết thúc năm 2018, qua khảo sát và bình xét huyện Pác Nặm đã tăng được thêm 02 tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nâng tổng số bình quân số tiêu chí đạt được của huyện lên 9,4 tiêu chí.

Xem tiếp


Xây dựng nông thôn mới đã và đang trở thành phong trào sôi nổi, rộng khắp của Hội phụ nữ các cấp trong huyện. Phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, thời gian qua Hội LHPN huyện Pác Nặm đã vận động hội viên, phụ nữ thực hiện nhiều phong trào, cuộc vận động, mô hình... mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào quá trình thực hiện và hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM ở địa phương.

Xem tiếp


Theo thống kê của ngành chức năng thì kể từ đầu năm 2018 tới nay người dân trên địa bàn huyện đã tiến hành trao đổi, xuất bán trên 2.500 con trâu bò ra khỏi địa phương.

Xem tiếp


Để có thể về đích nông thôn mới trong năm 2018, hiện nay 02 xã điểm của huyện Pác Nặm là Bộc Bố và Giáo Hiệu đang nỗ lực triển khai hỗ trợ người dân xóa 48 ngôi nhà tạm theo tiêu chí số 9 - nhà ở dân cư.

Xem tiếp


Tính đến hết tháng 10 năm 2018, huyện Pác Nặm có 03 xã đạt 09/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Xem tiếp


Từ nguồn vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018, huyện Pác Nặm đã dành 600 triệu đồng để hỗ trợ các địa phương triển khai công tác xử lý, cải thiện môi trường.

Xem tiếp


Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018, xã Nhạn Môn phấn đấu đạt thêm 3 tiêu chí gồm tiêu chí 13 hình thức tổ chức sản xuất; tiêu chí 17 Môi trường và an toàn thực phẩm; tiêu chí 18 Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

Xem tiếp


Đề án "Nâng cao hiệu quả phong trào Dân vận khéo trong giai đoạn hiện nay" là phong trào quan trọng được tỉnh phát động nhằm góp phần đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận đúng với phương châm "Trọng dân, gần dân và có trách nhiệm với dân". Ngay sau khi phong trào được phát động, huyện Pác Nặm đã tập trung triển khai nhiều giải pháp quan trọng nhằm thực hiện một cách hiệu quả Đề án.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In