Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

600 triệu đồng thực hiện xử lý, cải thiện môi trường.

( Cập nhật lúc: 05/11/2018  )

            Từ nguồn vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018, huyện Pác Nặm đã dành 600 triệu đồng để hỗ trợ các địa phương triển khai công tác xử lý, cải thiện môi trường.

Môi trường nông thôn ở Pác Nặm đang dần được cải thiện.

            Từ nguồn vốn được giao, các xã ở Pác Nặm đã tập trung vào việc mở các lớp tập huấn, tuyên truyền những biện pháp nhằm đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường khu vực nông thôn. Đồng thời hỗ trợ các tổ chức đoàn thể như Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội nông dân nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện vệ sinh môi trường. Song song với đó, huyện Pác Nặm cũng tập trung huy động các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn cùng vào cuộc chung tay xây dựng môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp. Từ đó khơi dậy ý thức trách nhiệm trong việc chung tay bảo vệ môi trường sống và nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân.

           Những mô hình, điển hình như: Phong trào xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch, phong trào xây dựng hàng rào xanh, đoạn đường phụ nữ tự quản của Hội Liên hiệp phụ nữ; Mô hình sạch nhà tốt ruộng của Hội nông dân; Phong trào thanh niên Pác Nặm chung sức xây dựng nông thôn mới của Đoàn thành niên....đã góp phần tạo cảnh quan môi trường khu vực nông thôn, duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí số 17 về môi trường trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In