Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3.

( Cập nhật lúc: 20/03/2020  )

            Hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, huyện Pác Nặm đã xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng với mục tiêu huy động sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng xã hội thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, hướng tới xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Gia đình là hạt nhân, là yếu tố quan trọng trong xây dựng một xã hội bình đẳng, tiến bộ.

            Trọng tâm là tăng cường sự tham gia phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, tổ chức các hoạt động có tính lan tỏa đến cộng đồng dân cư; các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, nội dung phong phú, hiệu quả và tiết kiệm, phù hợp địa phương. Ưu tiên tổ chức các hoạt động từ thiện, yêu thương - chia sẻ thăm hỏi, giúp đỡ tới các cá nhân, gia đình, cộng đồng khó khăn với tinh thần yêu thương, chia sẻ...

            Đồng thời, tuyên truyền những gương người tốt, việc tốt, những kinh nghiệm, mô hình hay về các hoạt động vì hạnh phúc, xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; vinh danh các tổ chức, cá nhân, cộng đồng có hoạt động tích cực và đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng./.

Tác giả:  Thu Hường (Trung tâm VHTT&TT)
Nguồn: 
Sign In