Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em.

( Cập nhật lúc: 05/05/2017  )

      Công tác bảo vệ và phòng ngừa trẻ em bị xâm hại, đặc biệt xâm hại tình dục, bạo lực trẻ em đang được các cấp, ngành và các địa phương trên địa bàn huyện quan tâm thực hiện, nhằm giảm tối đa các tổn thương cho trẻ.

Trẻ em cần được bảo vệ một cách tốt nhất.

      Thời gian qua, các vụ việc xâm hại trẻ em, đặc biệt xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn huyện vẫn còn xảy ra và có tính chất phức tạp, nghiêm trọng. Chính vì vậy, việc truyền thông, phổ biến các quy định về bảo vệ trẻ em trong Luật trẻ em và các văn bản pháp luật có liên quan là hết sức quan trọng.

      Huyện Pác Nặm đã và đang tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai và phối hợp thực hiện công tác bảo vệ trẻ em, phòng ngừa, xử lý các vụ việc xâm hại trẻ em. Trọng tâm là giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, đặc biệt về phòng ngừa xâm hại tình dục và bạo lực đối với trẻ em cho cha, mẹ, các thành viên gia đình, giáo viên, người chăm sóc trẻ em, người trực tiếp làm việc với trẻ em và kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho trẻ em. Đồng thời chỉ đạo thiết lập đầu mối tiếp nhận thông tin, thông báo, tố giác; xác lập cơ chế phối hợp phòng ngừa, xử lý các vụ việc xâm hại trẻ em tại địa phương ./.

Tác giả:  Thu Hường ( Đài TT-TH Pác Nặm )
Nguồn: 
Sign In