Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Triển khai Đề án tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ DSKHHGĐ cho vị thành niên năm 2018.

( Cập nhật lúc: 28/03/2018  )

            Huyện Pác Nặm vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ DS KHHGĐ cho vị thành niên và thanh niên trên địa bàn huyện năm 2018.

Chất lượng dân số ở Pác Nặm ngày càng được nâng cao.

            Cụ thể, trong năm 2018 này huyện Pác Nặm phấn đấu có 50% vị thành niên, thanh niên được cung cấp kiến thức, kỹ năng thực hành về chăm sóc SKSS-KHHGĐ; 25% vị thành niên, thanh niên được cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS-KHHGGD thân thiện; Đáp ứng 10% nhu cầu dịch vụ KHHGĐ cho thanh niên; Giảm tỷ lệ vị thành niên và thanh niên mang thai ngoài ý muốn xuống dưới 10%; 40% cha mẹ có con trong độ tuổi vị thành niên ủng hộ, hỗ trợ con cái tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ KHHGĐ....

            Đây là kế hoạch quan trọng nhằm nâng cao nhận thức của vị thành niên, thanh niên và toàn xã hội về vấn đề chăm sóc SKSS-KHHGĐ, giảm thiểu tối đa tình trạng mang thai ngoài ý muốn và nâng cao chất lượng dân số. Các nội dung cụ thể của Đề án sẽ bắt đầu được triển khai trên địa bàn huyện Pác Nặm từ đầu tháng 4/2018./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT Pác Nặm )
Nguồn: 
Sign In