Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Trên 4.300 lượt hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ PTSX từ Chương trình 135.

( Cập nhật lúc: 10/06/2019  )

            Thực hiện Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, gọi tắt là chương trình 135, trong giai đoạn từ năm 2014 đến nay huyện Pác Nặm đã có trên 4.300 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ PTSX, nâng cao đời sống.

Hỗ trợ giống, phân bón cho người dân từ nguồn vốn Chương trình 135.

           Cụ thể, huyện Pác Nặm đã tiến hành hỗ trợ trên 309 tấn phân bón các loại cho 2.152 hộ nghèo. Hỗ trợ trực tiếp 2,05 tấn giống lúa, ngô cho 434 hộ nghèo. Hỗ trợ trực tiếp 1.200kg thức ăn chăn nuôi cho 20 lượt hộ nghèo, cận nghèo. Hỗ trợ 216 con giống lợn cho 196 hộ nghèo, cận nghèo. Hỗ trợ máy móc nông cụ sản xuất cho 1.377 hộ nghèo. Hỗ trợ  trên 11.500 giống cây ăn quả cho 87 hộ nghèo, cận nghèo. Hỗ trợ trực tiếp 121kg giống dê sinh sản cho 54 hộ nghèo. Tập huấn chuyển giao KHKT về trồng trọt, chăn nuôi cho gần 3.000 lượt hộ gia đình....

           Bên cạnh đó, cũng từ nguồn vốn hỗ trợ PTSX thuộc Chương trình 135, huyện Pác Nặm còn triển khai thực hiện được 14 mô hình trồng trọt và chăn nuôi với 723 hộ dân tham gia. Góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy nền kinh tế xã hội tại các thôn, bản vùng cao, vùng đồng bào DTTS phát triển một cách bền vững, giảm dần tỷ lệ hộ nghèo và sự chênh lệch giữa các vùng trên địa bàn huyện./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In