Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Toàn huyện có 855 lượt hộ dân được vay vốn hộ đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn.

( Cập nhật lúc: 28/09/2017  )

            Cùng với các chương trình tín dụng ưu đãi khác thì trong thời gian qua nguồn vốn cho vay hộ đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn của Ngân hàng CSXH đã phát huy tốt hiệu quả ở trên địa bàn huyện Pác Nặm.

 Đây là chương trình rất phù hợp với huyện vùng cao như Pác Nặm.

            Chương trình cho vay hộ đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn của Ngân hàng CSXH được triển khai từ năm 2007 đến năm 2015. Đã có 855 hộ dân ở Pác Nặm được tiếp cận với nguồn vốn vay này với tổng dư nợ là trên 5,8 tỷ đồng, hiện nay vẫn còn 425 khách hàng còn dư nợ với số tiền trên 3,3 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay này đã giúp cho nhiều hộ dân ở Pác Nặm thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.

            Ngoài ra mức lãi xuất của chương trình cho vay này cũng thấp hơn nhiều so với các chương trình tín dụng ưu đãi khác với chỉ 1,2%/năm nên nhu cầu được vay vốn chương trình này của người dân là rất lớn. Do đó, đề nghị Nhà nước tiếp tục thực hiện việc cho vay đối với hộ đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn, với mức vay cao hơn, đáp ứng nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế đối với một huyện miền núi có tới trên 90% là đồng bào DTTS như Pác Nặm./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Đài TT-TH Pác Nặm )
Nguồn: 
Sign In