Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2019.

( Cập nhật lúc: 08/07/2019  )

            Ngày 05/7, huyện Pác Nặm đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2019. Thành phần bao gồm lãnh đạo, công chức phụ trách công tác LĐTB&XH, Công chức phụ trách xây dựng các dự án hỗ trợ PTSX, công tác tài chính kế toán của 10/10 xã và 118 trưởng các thôn bản trên địa bàn toàn huyện.

Lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm năm 2019.

            Thông qua lớp tập huấn này sẽ giúp trang bị cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp cơ sở ở Pác Nặm có được những kiến thức quản lý, phương pháp xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 gắn với tình hình thực tiễn ở cơ sở.

            Đồng thời lớp tập huấn cũng đã hướng dẫn cách thức triển khai các mô hình, dự án PTSX thuộc chương trình giảm nghèo; Hướng dẫn đánh giá cuối kỳ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Công tác truyền thông về giảm nghèo....Qua đó góp phần giúp địa phương thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo trong thời gian tới đạt được hiệu quả tốt hơn./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In