Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Ra mắt bộ phận cán bộ tham mưu giúp việc chung khối MTTQ và các Đoàn thể Chính trị xã hội.

( Cập nhật lúc: 05/01/2019  )

            Ngày 03 tháng 1, huyện Pác Nặm đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định thành lập Bộ phận cán bộ tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện Pác Nặm.

Ra mắt bộ phận tham mưu giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể.

            Theo đó, Bộ phận cán bộ tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện Pác Nặm gọi tắt là Văn phòng đi vào hoạt động kể từ ngày 01/01/ 2019. Văn phòng được thành lập từ Ủy ban MTTQ huyện, Liên đoàn lao động, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân và Huyện đoàn Pác Nặm. Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng là bộ phận chuyên trách, tham mưu giúp việc chung toàn bộ các hoạt động cho khối mà trực tiếp, thường xuyên là Ban thường trực Ủy ban MTTQ , Ban thường vụ, ban chấp hành các đoàn thể chính trị xã hội huyện Pác Nặm để tổ chức triển khai hoạt động của từng tổ chức theo quy định. Cơ cấu tổ chức bộ máy Văn phòng với tổng số biên chế được giao là 10 người gồm Lãnh đạo văn phòng là đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện và 02 nhóm vị trí việc làm chính gồm Nhóm hành chính- tổng hợp và Nhóm tuyên truyền phong trào.

            Việc thành lập Bộ phận cán bộ tham mưu giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội huyện Pác Nặm sẽ giúp cơ quan tích cực chủ động, đổi mới, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động, nâng cao tính trách nhiệm trong công việc, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, với cơ cấu tổ chức, biên chế như vậy sẽ giúp bộ máy được tinh gọn, cơ cấu lại đội ngũ, thuận lợi trong việc huy động nhân lực giữa các tổ chức, qua đó, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Tác giả:  Dương Hiểu ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In