Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Quán triệt Chỉ thị, kế hoạch về công tác vận động thu hồi, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm Pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

( Cập nhật lúc: 29/07/2019  )

            Ngày 25/7, Huyện Pác Nặm đã tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị của Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh về công tác vận động thu hồi, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Đào Duy Hưng phát biểu khai mạc.

            Tại hội nghị, các thành viên BCĐ cấp huyện, lãnh đạo Đảng ủy, UBND và trưởng công an các xã của Pác Nặm đã được quán triệt Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 03/4/2019 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch số 323/KH-UBND, ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền, vận động thu hồi và phòng ngừa đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn....

             Đây là hội nghị hết sức quan trọng giúp huyện Pác Nặm kịp thời chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Qua đó tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện trong thời gian tới./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In