Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Phát động cuộc vận động Quỹ hỗ trợ Nông dân năm 2018.

( Cập nhật lúc: 15/11/2018  )

          Cuộc vận động ủng hộ Quỹ hỗ trợ Nông dân năm 2018 được huyện Pác Nặm phát động nhằm tạo thêm nguồn vốn hỗ trợ cho hội viên nông dân vay để đầu tư phát triển sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn.

Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đã giúp nhiều hội viên nông dân thoát nghèo.

         Trong những năm qua, huyện Pác Nặm đã làm tốt công tác vận động ủng hộ Quỹ hỗ trợ nông dân, qua đó tạo nguồn vốn để hỗ trợ cho các hộ nông dân thiếu vốn trong sản xuất, kinh doanh và nhân rộng mô hình. Với mục tiêu phấn đấu vận động đạt từ 65 triệu đồng trở lên, huyện Pác Nặm đang tích cực vận động các tập thể, cá nhân đang làm việc tại các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; các doanh nghiệp trên địa bàn huyện; các hộ sản xuất, kinh doanh, nhân sĩ, trí thức và các tầng lớp nhân dân đóng góp ủng hộ quỹ.

        Kết thúc cuộc vận động Ban Chỉ đạo xây dựng Quỹ hỗ trợ Nông dân huyện Pác Nặm sẽ tổng hợp, báo cáo kết quả và phân bổ  xuống cơ sở để hỗ trợ cho hội viên nông dân dưới hình thức cho vay có hoàn trả vốn, có thu phí theo quy định của Hội cấp trên. Thời gian vận động từ tháng 11/2018 đến hết ngày 15/12/2018./.

Tác giả:  Thu Hường ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In