Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Phấn đấu 100% cơ quan hành chính Nhà nước phù hợp vị trí việc làm trong năm 2019.

( Cập nhật lúc: 19/02/2019  )

            Năm 2019 này huyện Pác Nặm phấn đấu 100% cơ quan hành chính Nhà nước có cơ cấu công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm.

Phấn đấu 100% công chức, viên chức phù hợp vị trí việc làm.

            Bên cạnh đó,huyện Pác Nặm cũng phấn đấu 98% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên, 80% chính quyền cơ sở đạt vững mạnh. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến được cung cấp mức độ 3 đạt 60%, Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến được cung cấp mức độ 4 đạt 15%.... Đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng của huyện Pác Nặm nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 03 ngày 10/5/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ trong hệ thống chính trị giai đoạn 2016 - 2021.

            Để hoàn thành chỉ tiêu, huyện Pác Nặm đã xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện một cách chi tiết từ cấp huyện đến cơ sở. Đảm bảo tính tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật. Sắp xếp lại tổ chức bộ máy với hình thức kiện toàn lại, thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức, đơn vị phải bảo đảm có sự tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và phải xây dựng phương án sắp xếp nhân sự. Việc sáp nhập các tổ chức, đơn vị không chỉ vì mục tiêu giảm số lượng một cách cơ học mà phải bảo đảm tính thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả của mô hình tổ chức đa ngành, đa lĩnh vực..../.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In