Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm xây dựng được 15 mô hình, điển hình "Dân vận khéo" giai đoạn 2018-2020.

( Cập nhật lúc: 02/10/2018  )

         Thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả phong trào Dân vận khéo trong giai đoạn hiện nay" của ban chỉ đạo tỉnh Bắc Kạn, huyện Pác Nặm có 15 tập thể, cá nhân đăng ký mô hình, điển hình "Dân vận khéo" giai đoạn 2018-2020.

"Dân vận khéo" trong tuyên truyền xây dựng Nông thôn mới.

         15 mô hình, điển hình "Dân vận khéo" giai đoạn 2018-2020 của huyện Pác Nặm được lựa chọn kỹ càng từ hơn 60 mô hình mà các cơ quan, đơn vị và UBND các xã trên địa bàn đã đăng ký và được chia đều cho 05 lĩnh vực chính là: Xây dựng nông thôn mới; Xây dựng lực lượng cốt cán; Cải cách hành chính, xây dựng cơ quan công sở; Xây dựng tổ chức Mặt trận, đoàn thể vững mạnh, nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên và xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch vững mạnh.

         Ngay sau khi lựa chọn được những mô hình tiêu biểu, Ban chỉ đạo phong trào huyện Pác Nặm đã tập trung hướng dẫn các tập thể, cá nhân tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo từng nội dung công việc cụ thể. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát để đánh giá kết quả, hiệu quả mà các mô hình, điển hình đem lại, từ đó có phương án tuyên truyền nhân rộng ra trên địa bàn toàn huyện./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In