Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm từng bước tạo sự chuyển biến trong công tác bình đẳng giới.

( Cập nhật lúc: 04/12/2017  )

           Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ở Pác Nặm những năm qua đã có bước chuyển biến rõ nét. Các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch hành động bình đẳng giới được lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự thay đổi mạnh mẽ về nhận thức, thu hẹp khoảng cách giới và nâng cao vị thế của phụ nữ trong xã hội.

Phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển KTXH của địa phương.

           Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-TW ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, huyện Pác Nặm xác định công tác phụ nữ và vấn đề Bình đẳng giới là nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Công tác bình đẳng giới trên hầu hết các lĩnh vực đã đạt nhiều kết quả khả quan. Phụ nữ tích cực tham gia trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng, giá trị kinh tế cao, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế của địa phương. 

           Công tác đào tạo, quy hoạch, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ nữ cũng như tăng cường sự tham gia của nữ CNVCLĐ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị được huyện Pác Nặm quan tâm thực hiện. Đội ngũ cán bộ nữ chiếm một tỷ lệ thích hợp và đóng góp một phần quan trọng trong hệ thống chính trị của địa phương. Phụ nữ được bình đẳng trong ứng cử, đề cử tham gia vào các cơ quan dân bầu. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đảng nhiệm kỳ 2016 – 2020 với các chức danh như: Bí thư Đảng ủy chiếm 10%; tỷ lệ nữ lãnh đạo các phòng, ban chiếm 17,6%; tỷ lệ nữ lãnh đạo ban, ngành, đoàn thể chiếm 33%; số đơn vị có nữ lãnh đạo chủ chốt chiếm 14%; nữ tham gia ứng cử đại biểu HĐND là 33% và cấp xã là 32%.

Tỷ lệ phụ nữ tham gia các vị trí công tác quan trọng ngày càng cao.

           Trong lĩnh vực giáo dục, quyền bình đẳng của phụ nữ tiến tới ngang bằng như nam giới, tỷ lệ phụ nữ có trình độ đại học và sau đại học ngày càng cao. Phụ nữ và trẻ em gái được tạo điều kiện bình đẳng với nam giới trong nâng cao trình độ văn hóa và trình độ học vấn. Tỷ lệ biết chữ của nam và nữ trong độ tuổi 15 – 40 toàn huyện là trên 71.400 người chiếm 96,12%, trong đó nữ là 32.690 người. Chênh lệch về tỷ lệ học sinh nam - nữ trong tất cả các cấp bậc học được thu hẹp... Công tác y tế chăm sóc sức khỏe được quan tâm, giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản; tỷ lệ phụ nữ mang thai được tiếp cận dịch vụ chăm sóc và dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con tăng so với những năm trước.

Bình đẳng tham gia các hoạt động Chính trị ở địa phương.

           Bà Hà Thị Huế - Phó Trưởng Phòng Lao động TB&XH huyện cho biết: “Xác định rõ công tác bình đẳng giới, VSTBPN là một chủ trương lớn của Đảng và là một trong những chính sách quan trọng, nên thời gian qua huyện luôn quan tâm triển khai thực hiện tốt công tác này, nhằm đạt được sự bình đẳng thực sự giữa nam và nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội”.

          Những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị, xã hội, gia đình cũng như bản thân của người phụ nữ về vị trí, vai trò và công tác phụ nữ trong thời kỳ mới, đã góp phần quan trọng trong thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ của huyện. Qua đó vị thế người phụ nữ ngày càng được khẳng định, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện có hiệu quả các quyền cơ bản trên mọi lĩnh vực./.

Tác giả:  Thu Hường ( Trung tâm VH-TT&TT Pác Nặm )
Nguồn: 
Sign In