Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm triển khai thực hiện được 76 mô hình, dự án từ nguồn vốn 30a giai đoạn 2016-2018.

( Cập nhật lúc: 15/03/2019  )

            Trong giai đoạn từ năm 2016 đến hết năm 2018, từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình 30a, huyện Pác Nặm đã tiến hành hỗ trợ thực hiện được 76 mô hình, dự án với tổng kinh phí trên 20,4 tỷ đồng.

Các Mô hình, Dự án được triển khai đem lại hiệu quả kinh tế cao.

            Đây là Tiểu dự án 3 về “Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo” thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Các mô hình, dự án được huyện Pác Nặm triển khai tập trung chủ yếu là các mô hình trồng trọt và chăn nuôi, như: Mô hình thâm canh cây lúa, cây mận sớm, cây cam quýt, trồng cây thảo quả, chăn nuôi lợn địa phương, chăn nuôi trâu bò sinh sản, trâu bò vỗ béo, chăn nuôi gà thịt….

            Các mô hình, dự án đều phát huy tốt, đem lại hiệu quả kinh tế cao, giúp bà con nông dân có việc làm ổn định, nâng cao thu nhập và từng bước xóa bỏ được những tập quán canh tác lạc hậu. Hiện nay nhiều mô hình đã kết thúc và đang được huyện Pác Nặm tiếp tục tuyên truyền vận động người dân nhân rộng đại trà, góp phần thực hiện tốt mục tiêu xóa đói giảm nghèo hiệu quả và bền vững./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In