Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm tổ chức bồi dưỡng LLCT, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Hội phụ nữ cơ sở năm 2017.

( Cập nhật lúc: 13/09/2017  )

            Hội LHPN huyện Pác Nặm vừa phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức bồi dưỡng LLCT và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội LHPN xã, Chi hội trưởng phụ nữ thôn, bản trên địa bàn toàn huyện.

Đây là lớp tập huấn có ý nghĩa quan trọng đối với Hội LHPN các cấp.

            Trong đợt tập huấn này các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu một số nội dung quan trọng như: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị nước ta hiện nay; Quan điểm đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác phụ nữ; Hệ thống tổ chức Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ công tác Hội, phong trào thi đua, kỹ năng sinh hoạt chi hội…

            Đây là đợt tập huấn quan trọng nhằm triển khai, hướng dẫn, phổ biến những nội dung, nhiệm vụ mới về công tác Hội cho cán bộ Hội LHPN cơ sở. Nâng cao nhận thức chuyên môn, nghiệp vụ công tác Hội phụ nữ, trao đổi học tập kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo của các địa phương, các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện của năm 2017 trong hệ thống Hội phụ nữ. Góp phần xây dựng tổ chức hội các cấp ngày càng trong sạch vững mạnh./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Đài TT-TH Pác Nặm )
Nguồn: 
Sign In