Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

( Cập nhật lúc: 07/11/2018  )

            Trong thời gian qua, huyện Pác Nặm đã nỗ lực triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ đối với công tác cách hành chính, trọng tâm là việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Qua đó đã góp phần xây dựng được một nền hành chính công khai, minh bạch, phục vụ, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước.

Hướng dẫn TTHC cho người dân tại Trung tâm giao dịch một cửa.

            Xác định rõ được tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong các đột phá chiến lược để phát triển kinh tế xã hội. Để cụ thể hóa Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Đặc biệt là ngay sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 về ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Huyện Pác Nặm đã chủ động triển khai quán triệt, triển khai các văn bản đến toàn thể cán bộ, công chức, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã trên địa bàn huyện về những nội dung liên quan đến việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại đơn vị. Từ đó, từng bước nâng cao được nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan hành chính nhà nước về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông nhằm mục tiêu phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Mặt khác, huyện Pác Nặm cũng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tới các tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo các tầng lớp nhân dân để tạo sự đồng thuận, ủng hộ và tăng cường vai trò giám sát của người dân, tổ chức, xã hội.

            Đồng chí Ma Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBDN huyện Pác Nặm cho biết: Huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã phải công khai đầy đủ, thường xuyên, rõ ràng các quy định, các chuẩn mực và thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc tiếp cận, tìm hiểu thông tin, tuân thủ thủ tục hành chính và tham gia giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức và các cấp chính quyền trên địa bàn toàn huyện. Rà soát, bố trí và phân công công chức có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cũng như tăng cường tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng giao tiếp với người dân trong quá trình giải quyết công việc, hồ sơ thủ tục hành chính cho đội ngũ công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

            Sau khi Trung tâm giao dịch “một cửa” của huyện được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 11/2017. UBND huyện Pác Nặm đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phân công, cắt cử công chức trực theo quy định, chỉ đạo đưa tất cả các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện thực hiện theo cơ chế một cửa. Đến nay TTHC của các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện cơ bản đều thực hiện theo cơ chế một cửa, riêng các TTHC thuộc các lĩnh vực của Công an huyện, Hạt kiểm lâm, Trạm thú y và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chưa thực hiện giải quyết tại bộ phận một cửa. Cho đến thời điểm này đã có 208/265 TTHC được giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan, đơn vị. Có 265 TTHC được niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa, với hình thức là niêm yết bằng giấy và treo trên bảng tin. Qua đó đã tạo chuyển biến mạnh về chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính tại các đơn vị và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía các doanh nghiệp và người dân.

Mọi TTHC đều được giải quyết nhanh gọn, chính xác cho người dân.

            Huyện Pác Nặm cũng đã đầu tư kinh phí xây dựng mới 01 phòng làm việc cho Trung tâm giao dịch một cửa với diện tích 90m2. Các trang thiết bị tại Bộ phận một cửa cũng được đầu tư trang bị đầy đủ, như: 06 máy vi tính xách tay, 01 màn hình xem thông tin TTHC 43in, 01 máy in, 01 máy in đa năng, 01 Kiốt truy cập thông tin, bàn ghế làm việc cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, ghế ngồi chờ....

            Đặc biệt, hiện nay huyện Pác Nặm đã đăng ký thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và gửi lên Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, đã có 194 TTHC được thực hiện mức độ 3 và 49 TTHC thực hiện mức độ 4. Riêng trong 9 tháng đầu năm 2018, số TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 được thực hiện tại bộ phận một cửa của huyện là 178 thủ tục và số TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của các xã là 2.231 thủ tục. Cũng trong khoảng thời gian này, toàn huyện Pác Nặm đã tiếp nhận 26.708 hồ sơ TTHC, trong đó tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn đạt 100%, không có hồ sơ quá hạn.

            Mặc dù vậy, cũng theo đồng chí Ma Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBDN huyện Pác Nặm thì: Việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở cấp cơ sở tại Pác Nặm cũng đang gặp phải những khó khăn nhất định. Hầu hết UBND các xã chưa có phòng giao dịch “một cửa” riêng nên việc tiếp nhận và trả kết quả cho các cá nhân, tổ chức đều thực hiện tại các phòng làm việc của công chức chuyên môn phụ trách. Việc giải quyết TTHC được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến theo mức độ 3, 4 tại các xã hiện nay còn hạn chế do thiếu trang thiết bị, cơ sở vật chất như: Phòng làm việc, máy ken…đội ngũ cán bộ công chức giải quyết TTHC của các xã đều có trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhưng chưa được bồi dưỡng tập huấn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, dịch vụ bưu chính công ích, do đó đã ảnh hướng tới viện triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ cao.         

            Với những giải pháp tích cực, đồng bộ đã và đang được huyện Pác Nặm triển khai trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ huyện đến các xã sẽ góp phần không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ tổ chức, cá nhân. Đồng thời, xây dựng tác phong làm việc khoa học cho đội ngũ cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại, tạo bước đột phá trong công cuộc cải cách hành chính trên địa bàn./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In