Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm thực hiện tốt chính sách về hỗ trợ Giáo dục và đào tạo.

( Cập nhật lúc: 17/05/2017  )

      Trong thời gian qua huyện Pác Nặm đã tích cực chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các chính sác về hỗ trợ giáo dục và đạo tạo theo quy định của nhà nước.

Các chính sách hỗ trợ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục địa phương.

     Cụ thể, từ đầu năm đến nay huyện Pác Nặm đã tiến hành hỗ trợ tiền theo Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg và Nghị định 116/2016/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ cho học sinh bán trú được trên 6,4 tỷ đồng; hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo được 1,4 tỷ đồng; hỗ trợ chi phí học tâp và cấp bù học phí cho học sinh, sinh viên theo Nghị định số 74 và Nghị định số 86/NĐ-CP được gần 2.5 tỷ đồng; cấp phát được trên 179 tấn gạo cho học sinh theo Quyết định số 36 và Nghị định số 116; Hỗ trợ theo Nghị quyết số 54/2016 của HĐND tỉnh được trên 523 triệu đồng...

       Các chính sách hỗ trợ GD&ĐT được thực hiện đầy đủ và kịp thời theo quy định, đảm bảo đúng đối tượng đã góp phần tích cực vào việc đảm bảo công tác an sinh xã hội, huy động học sinh ra lớp, duy trì số lượng và nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Đài TT-TH Pác Nặm )
Nguồn: 
Sign In