Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm tập trung các nguồn lực cho vùng Dân tộc thiểu số.

( Cập nhật lúc: 13/08/2019  )

            Thời gian qua, các chính sách dân tộc đã được Đảng bộ, chính quyền các cấp ở huyện vùng cao Pác Nặm chú trọng triển khai thực hiện và đạt được những kết quả rất khả quan. Các chính sách đó đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với vùng dân tộc và miền núi, trọng tâm là các chính sách ưu đãi cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các chính sách được ưu tiên nhiều cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

           Một trong những chính sách nổi bật có tác động lớn tới sự đổi thay ở vùng đồng bào DTTS Pác Nặm chính là chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Qua 10 năm thực hiện Chương trình cho thấy, sản xuất nông nghiệp của Pác Nặm có bước tăng trưởng từng lĩnh vực, trong đó kinh tế nông nghiệp và chăn nuôi đại gia súc, gia cầm là thế mạnh của địa phương, góp phần ổn định cuộc sống cho bà con. Công tác chăm sóc, bảo vệ nguồn lợi từ rừng đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn và nhận thức của người dân; tập quán du canh, du cư, phá rừng làm nương rẫy của bà con dần được bãi bỏ. Các nguồn hỗ trợ của Nhà nước được triển khai một cách kịp thời tới tay người dân đã giúp các hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS có được nguồn tư liệu sản xuất ổn định.

           Đồng chí Ma Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm cho biết: Việc áp dụng thực hiện các chính sách dân tộc tại các địa phương trên địa bàn huyện Pác Nặm được thông qua nhiều cách làm sáng tạo. Nhiều hộ DTTS nỗ lực vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước, bằng việc ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, mạnh dạn đầu tư, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, mang lại thu nhập cao, làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất của mình. Các hộ nghèo được hỗ trợ phát triển sản xuất hoặc chuyển đổi ngành nghề đối với những khu vực thiếu đất sản xuất, góp phần hoàn thành các mục tiêu giảm nghèo mà huyện đã đề ra. Chính sách tín dụng tiếp tục phát huy hiệu quả và ngày càng trở nên quan trọng bởi từ đó nhiều hộ đồng bào DTTS đã thoát nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Đời sống người dân không ngừng được nâng lên qua từng năm.

            Từ khi các chương trình, chính sách hỗ trợ dân tộc của Chính phủ được triển khai trên địa bàn như: Chương trình 135, 134, 30a…bà con nhân dân các thôn, bản vùng cao ở Pác Nặm đã nhận được nhiều sự đầu tư cả về cơ sở vật chất và chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật, cuộc sống của bà con đã dần đi vào ổn định, bắt đầu có "của ăn của để". Việc chăn nuôi của bà con chuyển theo hướng tập trung như chăn nuôi trâu bò nhốt vỗ béo, chăn nuôi trâu bò sinh sản, nuôi lợn, gà theo hướng gia trại, trang trại. Cùng với việc phát triển sản xuất nông nghiệp, để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, huyện Pác Nặm còn vận động các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội trên địa bàn hỗ trợ xi-măng, sắt thép cho các thôn, bản vùng cao làm đường giao thông. Nhiều thôn, bản trước đây cứ mùa mưa là bị chia cắt thì nay người dân có thể dễ dàng đến trung tâm xã, trung tâm huyện, việc trao đổi hàng hóa cũng thuận lợi hơn rất nhiều.

            Cũng theo đồng chí Ma Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm: Hiệu quả từ các chương trình, chính sách đã góp phần giúp đồng bào DTTS ở huyện Pác Nặm từng bước thay đổi tư duy, tập quán sản xuất, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đời sống kinh tế - xã hội của đồng bào DTTS không ngừng được cải thiện và nâng cao. Và trong thời gian tới, Đảng bộ, Chính quyền huyện Pác Nặm cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đồng bào DTTS về chủ trương, những quan điểm của Đảng về dân tộc, các chính sách dân tộc của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh, huyện về công tác dân tộc....Tăng cường triển khai, ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển sản xuất, ổn định dân cư, đẩy nhanh công tác xóa đói giảm nghèo đối với đồng bào vùng DTTS./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In