Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm phấn đấu năm 2020 tổng giá trị sản xuất đạt trên 595 tỷ đồng.

( Cập nhật lúc: 12/02/2020  )

            Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020, huyện Pác Nặm đề ra mục tiêu nâng tổng giá trị sản xuất cả năm đạt 595,5 tỷ đồng, tăng hơn 33 tỷ đồng so với kết quả thực hiện của năm 2019.

Tổng giá trị sản xuất năm 2019 của Pác Nặm đạt 102% chỉ tiêu kế hoạch.

            Cụ thể, huyện Pác Nặm phấn đấu giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 447 tỷ đồng, tăng 24 tỷ đồng so với năm 2019; Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 8,5 tỷ đồng và giá trị thương mại, dịch vụ đạt 140 tỷ đồng, tăng hơn 10 tỷ đồng so với kết quả thực hiện năm 2019.

            Để hoàn thành được chỉ tiêu đề ra, ngay từ những tháng đầu năm 2020 huyện Pác Nặm đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, như: Ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất và Đề án mỗi xã phường một sản phẩm (OCOP); mở rộng diện tích chuyển đổi đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, diện tích đất ruộng, soi bãi đạt 100 triệu trở lên/01ha; tuyên truyền vận động người dân tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế đồi rừng.

Huyện Pác Nặm có nhiều tiềm năng lợi thế trong sản xuất Công nghiệp.

             Có chính sách khuyến khích, hỗ trợ để kêu gọi thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa phương. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và tạo việc làm cho người lao động. Chú trọng phát triển công nghiệp dựa trên tiềm năng, lợi thế sẵn có, nhất là thu hút các dự án phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng... từng bước phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, công nghiệp xanh, thân thiện môi trường, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In