Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm có 28 mô hình đạt mô hình "Dân vận khéo" năm 2018.

( Cập nhật lúc: 11/01/2019  )

            Kết thúc năm 2018, qua bình xét đánh giá, trên địa bàn huyện Pác Nặm có 28 mô hình đạt mô hình "Dân vận khéo", trong đó có 24 tập thể và 04 cá nhân.

Có 28 mô hình đạt mô hình "Dân vận khéo" trong năm 2018.

            Trong năm 2018, huyện Pác Nặm có 122 cơ quan, đơn vị, cá nhân đăng ký thực hiện mô hình "Dân vận khéo", tuy nhiên kết thúc năm chỉ có 57 cơ quan, đơn vị, cá nhân có báo cáo kết quả thực hiện, đủ điều kiện để Ban chỉ đạo cấp huyện bình xét. Trong tổng số 28 mô hình đạt mô hình "Dân vận khéo" của Pác Nặm có 05 tập thể và 01 cá nhân được đánh giá điển hình. Các mô hình được triển khai thực hiện trên hầu hết các lĩnh vực, trong đó tập trung nhiều ở lĩnh vực phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo và tuyên truyền, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới.

              Đây sẽ là tiền đề quan trọng để huyện Pác Nặm tiếp tục tuyên truyền nhân rộng các mô hình ra toàn huyện, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, từng bước đưa Đề án "Dân vận khéo" đi vào cuộc sống. Góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh từ đó thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng đã đề ra./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In