Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm có 05/10 xã xếp loại tốt trong thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

( Cập nhật lúc: 15/01/2019  )

            Kết thúc năm 2018, trên địa bàn huyện Pác Nặm có 05/10 xã và 31 cơ quan đơn vị được đánh giá xếp loại tốt trong việc thực hiện Pháp lệnh số 34 và Nghị định số 04 về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

QCDC được các địa phương ở Pác Nặm triển khai dưới nhiều hình thức

            Thời gian qua, việc thực hiện QCDC ở trên địa bàn huyện Pác Nặm được triển khai dưới nhiều hình thức như: Niêm yết công khai tại trụ sở, qua các cuộc họp thôn, các cuộc tiếp xúc cử tri. UBND các xã thực hiện tốt chế độ công khai để nhân dân biết, như: Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kế hoạch phát triển KT- XH, các quy định, trình tự giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” liên thông....

            Việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở tại Pác Nặm đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát KT- XH của huyện, góp phần đổi mới phương thức, nội dung hoạt động của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở theo hướng “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Hiệu lực, hiệu quả, chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền, các cơ quan Nhà nước có chuyển biến tốt hơn./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In