Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị hành chính K42.

( Cập nhật lúc: 05/11/2018  )

            Trường Chính trị tỉnh vừa phối hợp Huyện ủy Pác Nặm tổ chức bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính K42 hệ không tập trung mở tại huyện Pác Nặm, năm học 2017-2018.

100% học viên đều tốt nghiệp loại khá, giỏi.

            Lớp Trung cấp LLCTHC k42 huyện Pác Nặm được khai giảng từ tháng 10 năm 2017, dành cho 70 học viên là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ dự nguồn của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã trên địa bàn toàn huyện. Trong thời gian gần 1 năm học tập với trên 1.000 tiết học, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản theo chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính do Học viện Chính trị quốc gia ban hành, như: Kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức kỹ năng, nghiệp vụ quản lý hành chính Nhà nước; kỹ năng lãnh đạo quản lý và nghiệp vụ về công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể....

Trao tặng giấy khen cho các học viên có thành tích xuất sắc.

            Kết thúc khóa học, 100% học viên đều được cấp bằng tốt nghiệp. Trong đó, có 25 học viên đạt loại giỏi, 45 học viên đạt loại khá. Hội đồng thi đua khen thưởng của trường Chính trị tỉnh cũng đã tặng giấy khen cho 7 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In