Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Mở được 11 lớp tập huấn chuyển giao KHKT từ Chương trình 135.

( Cập nhật lúc: 14/11/2018  )

             Thực hiện Dự án nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc chương trình 135, từ đầu năm 2018 đến nay, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với huyện Pác Nặm mở được 11 lớp tập huấn với gần 600 học viên tham gia.

Các lớp tập huấn ưu tiên chủ yếu cho các đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo.

            Các lớp tập huấn được thực hiện dựa trên nhu cầu đăng ký của người dân, trong đó ưu tiên cho các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo và đại diện các nhóm hộ. Nội dung tập huấn tập trung vào hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật trồng cây ăn quả, kỹ thuật chăn nuôi đại gia súc, sản xuất phân hữu cơ vi sinh và một số kỹ năng thực hiện công tác dân tộc, giảm nghèo.

            Đây là những lớp tập huấn hết sức cần thiết, nhằm trang bị, bổ sung những kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, xóa đói giảm nghèo, nâng cao nhận thức pháp luật, nâng cao kỹ năng kiến thức đầu tư và kỹ năng quản lý điều hành cho cán bộ, công chức cấp xã. Chuyển giao tiến bộ KHKT tiên tiến vào sản xuất giúp người dân vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Đồng thời đào tạo, bồi dưỡng đúng đối tượng, địa bàn, hiệu quả và sát thực với nhu cầu thực tế của địa phương./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In