Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Ký kết Quy chế phối hợp liên ngành về thực hiện CCHC Bảo hiểm xã hội.

( Cập nhật lúc: 22/04/2019  )

            Ngày 18/4, Bảo hiểm xã hội huyện Pác Nặm đã tiến hành Lễ ký kết Quy chế phối hợp liên ngành về thực hiện cải cách hành chính BHXH với các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn huyện.

Lễ ký kết Quy chế phối hợp liên ngành thực hiện CCHC Bảo hiểm xã hội.

            Đây là một trong những hoạt động quan trọng nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách BHXH và kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH giai đoạn 2019-2020 do UBND huyện Pác Nặm giao chỉ tiêu. Các cơ quan, đơn vị tham gia ký kết quy chế phối hợp bao gồm: BHXH huyện; Phòng Tài chính kế hoạch; Phòng LĐTB&XH; Phòng Nội vụ và Liên đoàn Lao động huyện.

              Sau khi tham gia quy chế phối hợp liên ngành, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình, các cơ quan đơn vị sẽ phối hợp thực hiện tốt các chế độ chính sách về BHXH, BHYT; BHTN, cải tiến quy trình nghiệp vụ quản lý và thủ tục giải quyết chế độ, chính sách. Phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT nhất là BHXH tự nguyện, thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân. Liên thông dữ liệu các nghiệp vụ quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết chế độ BHXH, khám chữa bệnh BHYT.... đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động nghiệp vụ; ứng dụng có hiệu quả các phần mềm nghiệp vụ của Ngành; thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên tất cả các lĩnh vực BHXH, BHTN. Đổi mới, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và tổ chức, doanh nghiệp, đáp ứng đầy đủ quyền lợi chính đáng của Nhân dân./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In