Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Huyện Pác Nặm nỗ lực nâng cao chất lượng hòa giải ở cơ sở.

( Cập nhật lúc: 15/07/2019  )

            Thực tế cho thấy, ở đâu làm tốt công tác hòa giải cơ sở thì ở đó an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững ổn định, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và phát huy. Chính vì vậy, trong thời gian qua huyện Pác Nặm đã nỗ lực triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở.

Đội ngũ hòa giải viên phải thường xuyên được tập huấn nâng cao nghiệp vụ.

            Trên địa bàn huyện Pác Nặm hiện có 118 tổ hòa giải với 586 hòa giải viên. Nhằm phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hòa giải, trong những năm qua, huyện Pác Nặm đã luôn quan tâm, chú trọng đến công tác kiện toàn các tổ hòa giải. UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hòa giải ở cơ sở; thường xuyên tổ chức kiểm tra hoạt động của các tổ hòa giải. Trong đó, Phòng Tư pháp huyện tổ chức bồi dưỡng định kỳ về nghiệp vụ hòa giải cho các hòa giải viên; bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ cho các ban tư pháp, tổ hòa giải cơ sở. Trong giai đoạn từ năm 2014 đến nay huyện đã tổ chức tuyên truyền phổ biến Luật hòa giải ở cơ sở được 29 buổi với trên 1.800 lượt người tham gia. Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải được 186 với trên 8.400 lượt người tham gia...

            Ông Nông Đình Tụng - Trưởng phòng Tư pháp huyện Pác Nặm cho biết: Sau 5 năm Luật Hòa giải ở cơ sở đi vào cuộc sống, công tác hòa giải trên địa bàn huyện Pác Nặm đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các tổ hòa giải đã tiếp nhận và hòa giải gần 780 vụ việc, trong đó hòa giải thành đạt gần 90%. Qua đánh giá tình hình thực hiện hòa giải ở cơ sở, có thể nhận thấy, cơ bản các mâu thuẫn đều được tổ hòa giải thụ lý, giải quyết ngay tại cơ sở, góp phần giảm bớt tình trạng khiếu nại, khiếu kiện kéo dài hoặc vượt cấp.        

Đảm bảo hoạt động hòa giải được triển khai kịp thời và có chất lượng.

            Hiện nay, hệ thống văn bản pháp luật về hòa giải ở cơ sở tương đối đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác triển khai thi hành. Bên cạnh đó, do đặc điểm lịch sử, truyền thống dân tộc luôn coi trọng và xem hòa giải là phương án tối ưu để giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ thôn xóm, vì thế việc tiến hành hòa giải luôn nhận được sự đồng thuận cao của các bên trong tranh chấp; kết quả hòa giải có xu hướng bền vững và được các bên tuân thủ. Đối với Pác Nặm, công tác hòa giải đã được tổ chức từ lâu. Hoạt động phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn được thực hiện tốt.

            Tuy  nhiên, do sự phát triển của kinh tế, dẫn tới tình trạng tranh chấp trong các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đất đai ngày càng phổ biến, tính chất phức tạp hơn. Điều đó đòi hỏi những người làm công tác hòa giải ở cơ sở phải thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới và cần được bồi dưỡng về kỹ năng hòa giải nhằm hạn chế tối đa những vụ việc hòa giải không thành, phải chuyển lên cấp trên.

            Ông Nông Đình Tụng - Trưởng phòng Tư pháp huyện Pác Nặm cho biết thêm: Song song với đó, các cấp ủy và chính quyền trên địa bàn huyện cũng cần tăng cường hơn nữa lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác hòa giải ở cơ sở; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho đội ngũ hòa giải viên, củng cố và kiện toàn các tổ hòa giải, đáp ứng đủ số lượng và tiêu chuẩn hòa giải viên theo đúng quy định pháp luật. Nâng cao vai trò, năng lực cho cán bộ quản lý công tác hòa giải và đội ngũ hòa giải viên để thực hiện tốt hơn công tác hòa giải ở cơ sở./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In