Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Huyện Pác Nặm có 84% số hộ nông nghiệp tham gia tổ chức Hội nông dân.

( Cập nhật lúc: 17/10/2018  )

         Cho đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện Pác Nặm đã có 84% trong tổng số gần 6.200 hộ sản xuất nông nghiệp tham gia tổ chức Hội nông dân, với 5.200 hội viên.

Phong trào thi đua SXKD giỏi được Hội nông dân triển khai hiệu quả.

             Xuất phát từ tình hình thực tiễn, Hội Nông dân huyện Pác Nặm đã triển khai và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các mô hình tập hợp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho hội viên. Trong giai đoạn từ năm 2012 đến nay, Hội nông dân các cấp ở Pác Nặm đã kết nạp mới được gần 1.000 hội viên. Cũng trong giai đoạn này, các cơ sở hội ở Pác Nặm đã tổ chức tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, Điều lệ Hội....được gần 1.000 lượt buổi với trên 32.000 lượt người tham gia. Phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 20.000 lượt hội viên nông dân, đạt 100% kế hoạch đề ra. Ngoài ra Hội Nông dân huyện còn phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện giải ngân các nguồn vốn vay cho 1.730 hộ dân với tổng dư nợ trên 56,4 tỷ đồng.

             Để xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, trong thời gian tới các cấp hội Nông dân huyện Pác Nặm sẽ tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm đến công tác tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chi, tổ hội nông dân ở cơ sở. Đẩy mạnh công tác hỗ trợ vốn cho hội viên phát triển sản xuất kinh doanh, vận động hội viên tham gia vào tổ chức hội. Đồng thời có nhiều giải pháp hữu hiệu, nhằm từng bước chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên Nông dân./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In