Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Hơn 60 đơn vị triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc.

( Cập nhật lúc: 05/06/2018  )

            Theo thống kê thì hiện nay ở huyện Pác Nặm có 66 đơn vị triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Tạo môi trường làm việc hiện đại gắn với cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị trên địa bàn.

Hiệu quả công việc được nâng lên nhờ phần mềm QLVB&HSCV.

            Qua rà soát, trong 5 tháng đầu năm 2018 số đơn vị có mức độ sử dụng tốt gồm 15 cơ quan đơn vị trực thuộc UBND huyện và 10 xã; số còn lại là 44 đơn vị gồm các trường học và trạm y tế xã, UBND xã có mức độ sử dụng trung bình, không có đơn vị yếu.

            Việc triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc của các cơ quan, đơn vị nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành, nâng cao trách nhiệm, kỹ năng sử dụng máy vi tính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó tạo ra phương thức làm việc mới, tiết kiệm thời gian, giảm thiểu việc sử dụng văn bản giấy, giảm thời gian xử lý công việc, đồng thời là công cụ để kiểm tra, giám sát quá trình thực thi công việc một cách nhanh chóng, hiệu quả, chính xác, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị trên địa bàn huyện./.

Tác giả:  Thu Hường ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In